Havezate Es - Ontwerp

Vanaf donderdag 30 juli 2020 ligt het ontwerpbestemmingsplan 'Hardenberg, Marslanden II, Havezate Es' gedurende zes weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is woensdag 9 september 2020.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied direct ten zuiden van de Havezateweg en voorziet in de bouw van maximaal 90 woningen in het luxere segment.

Waar ter inzage?

Het ontwerpbestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 30 juli 2020 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u zoekt op het plannummer NL.IMRO.0160.0000BP00313-OW01.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier, uitsluitend op afspraak, bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u op de onderstaande manieren met een zienswijze reageren. Een digitale reactie heeft de voorkeur.

  • Door middel van het digitale reactieformulier.
  • Mondeling bij de Publieksdienst.
  • Per post aan Raad van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg, onder vermelding van de naam van het betreffende plan.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Documenten

Titel Type Grootte Download
Toelichting.pdf PDF 4 MB Download (Toelichting)
Regels.pdf PDF 448 KB Download (Regels)
Plankaart_deel_1.pdf PDF 232 KB Download (Plankaart deel 1)
Plankaart_deel_2.pdf PDF 233 KB Download (Plankaart deel 2)
160.101/G PDF 1 MB Download (Bijlage 1 bij de toelichting - Laddertoets Havezate Es)
Bijlage_2_bij_de_toelichting_-_Structuurvisie_Marslanden_fase_II.pdf PDF 55 MB Download (Bijlage 2 bij de toelichting - Structuurvisie Marslanden fase II)
Bijlage_3_bij_de_toelichting_-_Akoestisch_onderzoek_wegverkeerslawaai.pdf PDF 2 MB Download (Bijlage 3 bij de toelichting - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai)
Bijlage_4_bij_de_toelichting_-_Vooronderzoek_bodemkwaliteit.pdf PDF 4 MB Download (Bijlage 4 bij de toelichting - Vooronderzoek bodemkwaliteit)
Bijlage_5_bij_de_toelichting_-_Uitgevoerde_bodem-_en_asbestbodemonderzoeken.pdf PDF 9 MB Download (Bijlage 5 bij de toelichting - Uitgevoerde bodem- en asbestbodemonderzoeken)
Bijlage_6_bij_de_toelichting_-_Onderzoek_luchtkwaliteit.pdf PDF 402 KB Download (Bijlage 6 bij de toelichting - Onderzoek luchtkwaliteit)
Bijlage_7_bij_de_toelichting_-_Geuronderzoek.pdf PDF 2 MB Download (Bijlage 7 bij de toelichting - Geuronderzoek)
Bijlage_8_bij_de_toelichting_-_Stikstofdepositie_onderzoek.pdf PDF 2 MB Download (Bijlage 8 bij de toelichting - Stikstofdepositie onderzoek)
Bijlage_9_bij_de_toelichting_-_Quickscan_Havezate_Es.pdf PDF 1 MB Download (Bijlage 9 bij de toelichting - Quickscan Havezate Es)
Bijlage_10_bij_de_toelichting_-_Nader_onderzoek.pdf PDF 1 MB Download (Bijlage 10 bij de toelichting - Nader onderzoek)
Bijlage_11_bij_de_toelichting_-_Jaarrond_onderzoek_Havezateweg_3_Collerdoonerdijk_3.pdf PDF 1 MB Download (Bijlage 11 bij de toelichting - Jaarrond onderzoek Havezateweg 3 Collendoornerdijk 3)
Bijlage_12_bij_de_toelichting_-_Quickscan_Havezateweg_5a.pdf PDF 2 MB Download (Bijlage 12 bij de toelichting - Quickscan Havezateweg 5a)
Bijlage_13_bij_de_toelichting_-_Archeologisch_onderzoek.pdf PDF 3 MB Download (Bijlage 13 bij de toelichting - Archeologisch onderzoek)
Bijlage_14_bij_de_toelichting_-_Aanmeldingsnotitie_mer-beoordeling.pdf PDF 910 KB Download (Bijlage 14 bij de toelichting - Aanmeldingsnotitie mer-beoordeling)
Bijlage_15_bij_de_toelichting_-_Convenant_met_waterschap.pdf PDF 222 KB Download (Bijlage 15 bij de toelichting - Convenant met waterschap)
Bijlage_16_bij_de_toelichting_-_Nota_vooroverleg_en_inspraak.pdf PDF 696 KB Download (Bijlage 16 bij de toelichting - Nota vooroverleg en inspraak)
Bijlage_1_bij_de_regels_-_Staat_van_bedrijven.pdf PDF 222 KB Download (Bijlage 1 bij de regels - Staat van bedrijven)

Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg maken bekend dat met ingang van 30 juli 2020 gedurende zes weken voor eenieder in het gemeentehuis in Hardenberg (Publieksdienst, Stephanuspark 1) het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden als bedoeld in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder ter inzage ligt.

Het besluit houdt verband met de ontwikkeling van het woongebied Havezate Es in Hardenberg. Ter hoogte van een aantal nieuw te bouwen woningen (nabij de Havezateweg) zal de gevelbelasting in 2030 de voorkeursgrenswaarde overschrijden. De maximale te ontheffen geluidbelasting wordt echter niet overschreden.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit. De zienswijzen moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders, t.a.v. de afdeling Ruimtelijk Domein, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg.

Ook is het mogelijk mondeling een zienswijze naar voren te brengen. Hiervoor dient een afspraak gemaakt te worden via 14 0523.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Wilt u meer informatie? De Publieksdienst helpt u graag. Neem contact met ons op via het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.