Slotgraven - Inspraak

Vanaf woensdag 26 april 2017 ligt de inspraakversie van het bestemmingsplan 'Hardenberg Centrum, Slotgraven' gedurende zes weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is dinsdag 6 juni 2017.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied in het centrum van Hardenberg, ten zuiden van het gemeentehuis, in de hoek van Witte de Withstraat en de Bruchterweg. Het plangebied wordt doorsneden door de Karel Doormanlaan en de M. Harmszoon Trompstraat.

De bestemmingsplanprocedure is bedoeld om herontwikkeling van het gebied mogelijk te maken naar woningbouw met maximaal 55 wooneenheden.

Waar in te zien?
Het bestemmingsplan wordt met ingang van woensdag 26 april 2017 op de volgende wijzen ter inzage gelegd en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier, uitsluitend op afspraak, bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u als ingezetene of belanghebbende op de onderstaande manieren met een zienswijze reageren. Een digitale reactie heeft de voorkeur.

  • Door middel van het digitale reactieformulier.
  • Mondeling bij de Publieksdienst.
  • Per post aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg, onder vermelding van de naam van het betreffende plan.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.