Nieuwe Haven - Vastgesteld

Bij besluit van 2 september 2014, nr. 1038285, heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Bruchterweg – Nieuwe Haven' vastgesteld. Bij de vaststelling zijn wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Deze wijzigingen omvatten:

  • Aangepaste bestemmingen voor het gebied ten noorden van de Klinkerweg om daarmee dit gebied te laten aansluiten bij het bestemmingsplan voor het buitengebied;
  • De aanpassing van de bestemming van een gasontvangstation aan de Bruchterweg;
  • Het aanpassen van de regels voor de woningen Bruchterweg 91, 93 en 95;
  • Enkele kleine andere aanpassingen

Alle wijzigingen zijn opgenomen in de bij het raadsbesluit behorende ‘Staat van wijzigingen bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Bruchterweg – Nieuwe Haven'.

Vanaf woensdag 24 september 2014 ligt het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Bruchterweg – Nieuwe Haven' met vaststellingsbesluit ter inzage. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de bedrijventerrein Bruchterweg en Nieuwe Haven en omliggende gronden.

Het bestemmingsplan wordt met ingang van woensdag 24 september 2014 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg.

Vanaf donderdag 25 september 2014 kan gedurende een termijn van 6 weken door belanghebbenden beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht. Beroep staat ook open voor belanghebbenden tegen de wijzigingen die bij vaststelling door de gemeenteraad in het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.