N34 J.C. Kellerlaan-Witte Paal - Vastgesteld

Bij besluit van 22 maart 2016, nr. 1650864, heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Hardenberg, N34, Witte Paal – J.C. Kellerlaan' vastgesteld. Bij de vaststelling zijn wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht.

Deze wijzigingen omvatten enkele aanpassingen in regels en verbeelding, Deze zijn benoemd in de bij het raadsbesluit behorende 'Nota van antwoord ontwerpbestemmingsplan Hardenberg, n34 , Witte Paal - J.C. Kellerlaan' en het 'Overzicht wijzigingen (tweede ronde) bestemmingsplan deelplan B'.

Vanaf woensdag 13 april 2016 ligt het bestemmingsplan met vaststellingsbesluit ter inzage. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de N34 vanaf de Witte Paal tot en met de kruising met de J.C. Kellerlaan.

Het bestemmingsplan wordt met ingang van woensdag 13 april 2015 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Via onderstaande documenten.
  • Op papier, uitsluitend op afspraak, bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Vanaf donderdag 14 april 2016 kan gedurende een termijn van zes weken door belanghebbenden beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht.
Beroep staat ook open voor belanghebbenden tegen de wijzigingen die bij vaststelling door de gemeenteraad in het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Toelichting PDF764 KBDownload
Regels PDF111 KBDownload
Verbeelding blad 1 PDF303 KBDownload
Verbeelding blad 2 PDF494 KBDownload
Verbeelding blad 3 PDF567 KBDownload
Verbeelding blad 4 PDF1,99 MBDownload
Verbeelding blad 5 PDF2,32 MBDownload
Verbeelding blad 6 PDF2,20 MBDownload
Verbeelding blad 7 PDF1,60 MBDownload
Bijlage 1 bij de toelichting - Aanvulling op de MER PDF1,64 MBDownload
Bijlage 2 bij de toelichting - MER deelplan B PDF5,32 MBDownload
Bijlage 3 bij de toelichting - Bodemonderzoek PDF613 KBDownload
Bijlage 4 bij de toelichting - Natuuronderzoek PDF9,11 MBDownload
Bijlage 5 bij de toelichting - Geluidonderzoek PDF27 MBDownload
Bijlage 6 bij de toelichting - Luchtkwaliteitsonderzoek PDF2,21 MBDownload
Bijlage 7 bij de toelichting - Groeidocument water PDF34 MBDownload
Bijlage 8 bij de toelichting - Archeologie PDF38 MBDownload
Bijlage 9 bij de toelichting - Externe veiligheid PDF1,12 MBDownload
Bijlage 10 bij de toelichting - Passende beoordeling PDF5,35 MBDownload
Bijlage 11 bij de toelichting - Nota van antwoord eerste ronde PDF382 KBDownload
Bijlage 12 bij de toelichting - Overzicht wijzigingen eerste ronde PDF119 KBDownload
Bijlage 13 bij de toelichting - Beeldkwaliteitplan PDF10,47 MBDownload
Nota van antwoord ontwerpbestemmingsplan PDF369 KBDownload
Bijlage 15 bij de toelichting - Overzicht wijzigingen tweede ronde PDF56 KBDownload
Raadsvoorstel en raadsbesluit over bestemmingsplannen en beeldkwaliteitplan N34 PDF617 KBDownload

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.