N34 J.C. Kellerlaan-Witte Paal - Kennisgeving

Op grond van artikel 1.3.1 Bro wordt bekendgemaakt dat er een bestemmingsplan in voorbereiding is. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de N34 en directe omgeving vanaf de Witte Paal tot de kruising met de J.C. Kellerlaan en is bedoeld om deze weg om te bouwen tot een regionale stroomweg met een snelheidsregime van maximaal 100 km/uur. Alvorens de bestemmingsplanprocedure te starten zal de uitgebreide m.e.r.-procedure gevolgd worden.

Over het voornemen om genoemd bestemmingsplan op te stellen, worden geen stukken ter inzage gelegd, wordt geen gelegenheid geboden zienswijzen naar voren te brengen en wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen. Deze aspecten komen aan de orde zodra een inspraakprocedure wordt toegepast.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.