Marshoogte en de Cirkel herziening - Vastgesteld

Bij besluit van 20 februari 2018  heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Hardenberg, Marslanden II, Marshoogte en de Cirkel herziening 2017' vastgesteld. Bij de vaststelling zijn géén wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Er zijn geen zienswijzen over het ontwerpplan ingebracht.

Vanaf 7 maart 2018  ligt het bestemmingsplan met vaststellingsbesluit ter inzage. Het bestemmingsplan voorziet in een aanpassing van het bestemmingsplan 'Hardenberg, Marslanden II Marshoogte en de Cirkel' (vastgesteld op 18 juli 2017) waarbij de mogelijkheid wordt opgenomen om bij de bestemming 'woongebied' af te wijken van de tot de zijdelingse perceelsgrens aan te houden afstand.

Waar ter inzage?
Het bestemmingsplan wordt met ingang van woensdag  7 maart 2017  op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Beroep
Vanaf donderdag 8 maart 2018 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Toelichting PDF5,03 MBDownload
Regels PDF410 KBDownload
Plankaart PDF857 KBDownload
Vaststellingsbesluit PDF1,23 MBDownload

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.