Knarrenhof - Ontwerp

Vanaf donderdag 27 juni 2019 liggen het ontwerpbestemmingsplan 'Hardenberg, Knarrenhof J.C.J. van Speystraat Hardenberg' en de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning voor de bouw van 15 woningen op het perceel J.C.J. van Speykstraat 29 in Hardenberg gedurende zes weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is woensdag 7 augustus 2019.

De gemeenteraad heeft op 27 mei 2014 de 'Coördinatieverordening Wro Hardenberg' vastgesteld. Deze verordening maakt het mogelijk om de procedure voor de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan te combineren. Dit betekent dat de voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van de besluiten wordt gebundeld.

Tegen de vaststelling van de besluiten (het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning) dient in één keer beroep te worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daarom wordt nu, gelijktijdig met het ontwerp van het bestemmingsplan, een ontwerp van de te verlenen omgevingsvergunning ter inzage gelegd.

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied aan de J.C.J. van Speystraat 29 in Hardenberg en voorziet in de bouw van 15 woningen in de vorm van een zogenoemde Knarrenhof ter vervanging van een leegstaand schoolgebouw.

Omgevingsvergunning
De omgevingsvergunning heeft betrekking op de bouw van de 15 woningen op het betreffende terrein.

Waar ter inzage?
Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning worden met ingang van donderdag 27 juni 2019 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (ontwerpbestemmingsplan).
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier, uitsluitend op afspraak, bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u op de onderstaande manieren met een zienswijze reageren. Een digitale reactie heeft de voorkeur.

  • Door middel van het digitale reactieformulier.
  • Mondeling bij de Publieksdienst.
  • Per post aan Raad van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg, onder vermelding van de naam van het betreffende plan.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Toelichting, regels en bijlagen PDF62 MBDownload
Verbeelding PDF283 KBDownload
Omgevingsvergunning PDF303 KBDownload

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.