De Mulderij 12 en 13 - Vastgesteld

Bij besluit van 4 december 2012, nr. 404291, heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Hardenberg Centrum, De Mulderij 12 en 13 vastgesteld. Bij de vaststelling zijn géén wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht.

Vanaf donderdag 20 december 2012 ligt het bestemmingsplan Hardenberg Centrum, De Mulderij 12 en 13 met vaststellingsbesluit ter inzage. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied De Mulderij 12 en 13 in het centrum van Hardenberg en is bedoeld om de herontwikkeling van een ruimte op de begane grond, voorheen gebruikt voor detailhandel, tot vier woon-zorgeenheden mogelijk te maken.

Het bestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 20 december 2012 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg.

Vanaf vrijdag 21 december 2012 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Bestemmingsplan PDF1,37 MBDownload
Regels PDF217 KBDownload
Verbeelding PDF170 KBDownload
Vaststellingsbesluit PDF1,07 MBDownload

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.