Hardenberg Centrum - Vastgesteld

Bij besluit van 2 juli 2013, nr. 552573, heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Hardenberg Centrum vastgesteld. Bij de vaststelling is een wijziging ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Er zijn geen zienswijzen tegen het ontwerpplan ingebracht.

Vanaf donderdag 22 augustus 2013 ligt het bestemmingsplan Hardenberg Centrum met vaststellingsbesluit ter inzage. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het bestaande centrumgebied en omgeving, dat globaal begrensd wordt door rivier De Vecht, J.C. Kellerlaan, spoorweg, Burg. Schuitestraat, Bruchterweg en W. van Oldenburgstraat. Het plan omvat een actualiseringsplan.

Het bestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 22 augustus 2013 
op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg.

Vanaf vrijdag 23 augustus 2013 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht. Beroep staat ook open voor belanghebbenden tegen de wijziging die bij vaststelling door de gemeenteraad in het ontwerpbestemmingsplan is aangebracht.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Toelichting regels en bijlagen PDF17,54 MBDownload
Verbeelding PDF1,28 MBDownload

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.