Centrum - Kennisgeving

Burgemeester en wethouders geven op grond van het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening kennis van het feit dat het volgende bestemmingsplan in voorbereiding is.

Bestemmingsplan Hardenberg, Centrum
Het bestemmingsplan heeft betrekking centrum van de Hardenberg dat globaal begrens wordt door rivier de Vecht, J.C. Kellerlaan, spoorweg en Burg. Schuitestraat.
De in ontwikkeling zijnde centrumprojecten maken geen onderdeel uit van dit plan.

Het bestaande bestemmingsplan voor het gebied wordt vervangen door één nieuw en actueel bestemmingsplan. Over het voornemen om genoemd bestemmingsplan op te stellen, worden geen stukken ter inzage gelegd, wordt geen gelegenheid geboden zienswijzen naar voren te brengen en wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen.
Deze aspecten komen aan de orde zodra een inspraakprocedure wordt toegepast of een ontwerpplan ter visie wordt gelegd.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.