Broeklanden-Zuid - Ontwerp

Vanaf woensdag 31 oktober 2018 liggen de ontwerpbestemmingsplannen 'Hardenberg, bedrijventerrein Broeklanden-Zuid' met het bijbehorende beeldkwaliteitsplan en 'Hardenberg, geluidszone Bedrijventerrein Broeklanden-Zuid' gedurende zes weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is dinsdag 11 december 2018.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied ten zuiden van het bedrijventerrein Broeklanden en maakt de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein mogelijk.

Met dit bestemmingsplan wordt de planologische basis gelegd voor het bedrijventerrein Broeklanden-Zuid met een oppervlakte van 20 ha, alsmede twee woon-werkkavels, groenstructuur en waterberging voor het bedrijventerrein en regionale waterberging van het waterschap.

Het plangebied ligt aan de zuidoostkant van Hardenberg. De begrenzing wordt gevormd door het Kanaal Almelo de Haandrik, de Broeklandenweg, de Duitslandweg, het Veldpad, De Kuilenweg en de Broekdijk.

Naast het bestemmingsplan dat de ontwikkeling van het bedrijventerrein Broeklanden-Zuid mogelijk maakt is er ook een apart bestemmingsplan opgesteld voor de uitbreiding van de geluidszone van het aangrenzende bestaande geluidgezoneerde bedrijventerrein Nieuwe Haven/Bruchterweg en de wijziging van deze 50 dB(A) bestemmingsplancontour.

Waar ter inzage?
Het ontwerpbestemmingsplan wordt met ingang van woensdag 31 oktober 2018 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Op www.ruimtelijkeplannen.nl op adres of via IDN: NL.IMRO.0160.0000BP00306-OW01 en NL.IMRO.0160.0000BP00307-OW01.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier, uitsluitend op afspraak, bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u op de onderstaande manieren met een zienswijze reageren. Een digitale reactie heeft de voorkeur.

  • Door middel van het digitale reactieformulier.
  • Mondeling bij de Publieksdienst.
  • Per post aan Raad van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg, onder vermelding van de naam van het betreffende plan.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Documenten Hardenberg, bedrijventerrein Broeklanden-Zuid

TitelTypeGrootteDownload
Toelichting PDF2,10 MBDownload
Regels PDF485 KBDownload
Verbeelding PDF475 KBDownload
Bijlage 1 bij de toelichting - Akoestisch onderzoek PDF1,88 MBDownload
Bijlage 2 bij de toelichting - Verkennend bodem- en asbestonderzoek PDF7,17 MBDownload
Bijlage 3 bij de toelichting - Luchtkwaliteitsonderzoek PDF3,20 MBDownload
Bijlage 4 bij de toelichting - Inventariserend archeologisch veldonderzoek PDF5,36 MBDownload
Bijlage 5 bij de toelichting - Natuurtoets PDF2,28 MBDownload
Bijlage 6 bij de toelichting - Nader onderzoek Hardenberg PDF2,04 MBDownload
Bijlage 7 bij de toelichting - Veldonderzoek steenuil PDF878 KBDownload
Bijlage 8 bij de toelichting - Nadere toelichting Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie PDF357 KBDownload
Bijlage 9 bij de toelichting - Waterparagraaf PDF723 KBDownload
Bijlage 10 bij de toelichting - Stikstofdepositie onderzoek PDF3,34 MBDownload
Bijlage 11 bij de toelichting - Vormvrije m.e.r.-beoordeling PDF2,24 MBDownload
Bijlage 12 bij de toelichting - Inventarisatie aanwezige bomen PDF462 KBDownload
Bijlage 13 bij de toelichting - Inventarisatiekaart bomen PDF7,86 MBDownload
Bijlage 14 bij de toelichting - Tabellen overzicht behoeftebepaling verzorgingsgebied PDF269 KBDownload
Bijlage 15 bij de toelichting - Memo aansluiting Broeklandenweg-Duitslandweg PDF276 KBDownload
Bijlage 16 bij de toelichting - Beeldkwaliteitsplan PDF13,72 MBDownload
Bijlage 17 bij de toelichting - Inspraakverslag PDF289 KBDownload
Bijlage 1 bij de regels - Staat van Bedrijfsactiviteiten PDF434 KBDownload
Bijlage 2 bij de regels - LIK Reestdal PDF11,09 MBDownload

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.