Goordijk 29 - Ontwerp

Vanaf donderdag 11 april 2013 ligt het ontwerpbestemmingsplan 'Goordijk 29 Gramsbergen' en een exemplaar van het inspraakverslag gedurende 6 weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is woensdag 22 mei 2013.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Goordijk 29 in Gramsbergen (het voormalige Sima-terrein) en voorziet in de realisatie van een aantal woon-werkkavels.

Het ontwerpbestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 11 april 2013 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg.