Garstlanden IV - Ontwerp

Vanaf donderdag 19 maart 2020 ligt het ontwerpbestemmingsplan 'Gramsbergen, Garstlanden IV' gedurende zes weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is woensdag 29 april 2020.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied tussen de bestaande woonwijk Garstlanden III en de Oostermaatsteeg in Gramsbergen en is bedoeld om de bouw van ongeveer 150 woningen mogelijk te maken.

Waar ter inzage?

Het ontwerpbestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 19 maart 2020 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier, uitsluitend op afspraak, bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Let op: vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is het verzoek aan belangstellenden het plan digitaal in te zien en niet naar het gemeentehuis te komen.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u op de onderstaande manieren met een zienswijze reageren. Een digitale reactie heeft de voorkeur.

  • Door middel van het digitale reactieformulier.
  • Mondeling bij de Publieksdienst.
  • Per post aan Raad van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg, onder vermelding van de naam van het betreffende plan.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Toelichting PDF7,30 MBDownload (Toelichting)
Regels PDF2,95 MBDownload (Regels)
Verbeelding PDF747 KBDownload (Verbeelding)

Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg maken bekend dat met ingang van 19 maart 2020 gedurende zes weken voor iedereen in het gemeentehuis in Hardenberg het ontwerpbesluit ter inzage ligt tot vaststelling van hogere grenswaarden als bedoeld in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder. 

Het besluit houdt verband met de ontwikkeling van het bestemmingsplan 'Gramsbergen, Garstlanden IV' in Gramsbergen. Ter hoogte van een aantal nieuw te bouwen woningen (nabij de spoorlijn) zal de gevelbelasting in 2030 de voorkeursgrenswaarde overschrijden. De maximale te ontheffen geluidbelasting wordt echter niet overschreden.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit. De zienswijzen moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders, t.a.v. de afdeling Ruimtelijk Domein, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg. Ook is het mogelijk mondeling een zienswijze naar voren te brengen. Hiervoor dient een afspraak gemaakt te worden via 14 0523.

Let op: vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is het verzoek aan belangstellenden het plan digitaal in te zien en niet naar het gemeentehuis te komen.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.