Rollepaal Oost - Vastgesteld

Bij besluit van 15 september 2015, nr. 1491479, heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Rollepaal Oost, omgeving Schutwijk Dedemsvaart' vastgesteld. Bij de vaststelling zijn géén wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht.

Vanaf woensdag 30 september 2015 ligt het bestemmingsplan 'Rollepaal Oost, omgeving Schutwijk Dedemsvaart' met vaststellingsbesluit ter inzage. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied ten oosten en westen van de Schutwijk in Dedemsvaart en is bedoeld om de vestiging van een loonwerkbedrijf op het perceel Moerheimstraat 121 en actualisatie van de percelen aan de Schutwijk mogelijk te maken.

Het bestemmingsplan wordt met ingang van woensdag  30 september 2015 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Vanaf donderdag 1 oktober 2015 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Toelichting PDF1,42 MBDownload
Regels PDF2,29 MBDownload
Verbeelding PDF180 KBDownload
Bijlagen bij de toelichting PDF24 MBDownload
Bijlagen bij de regels PDF1,50 MBDownload
Vaststellingsbesluit PDF516 KBDownload

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.