Rollepaal Oost - Kennisgeving

Burgemeester en wethouders geven op grond van het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening kennis van het feit dat het volgende bestemmingsplan in voorbereiding is.

Bestemmingsplan Rollepaal Oost, omgeving Schutwijk Dedemsvaart
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied ten oosten en westen van de Schutwijk in Dedemsvaart en is bedoeld om de vestiging van een loonwerkbedrijf op het perceel Moerheimstraat 121 en actualisatie van de percelen aan de Schutwijk mogelijk te maken.

Over het voornemen om genoemd bestemmingsplan op te stellen, worden geen stukken ter inzage gelegd, wordt geen gelegenheid geboden zienswijzen naar voren te brengen en wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen. Deze aspecten komen aan de orde bij de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan welke staat gepland voor eind april 2015.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.