Mien Ruyslaan-Moerheimstraat - Vastgesteld

Bij besluit van 16 september 2014, nr. 1064450, heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Dedemsvaart, Hoek Mien Ruyslaan-Moerheimstraat' vastgesteld. Bij de vaststelling zijn géén wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Er zijn geen zienswijzen tegen het ontwerpplan ingebracht.

Vanaf woensdag 1 oktober 2014 ligt het bestemmingsplan 'Dedemsvaart, Hoek Mien Ruyslaan-Moerheimstraat' met vaststellingsbesluit ter inzage. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied hoek Moerheimstraat – Mien Ruyslaan te Dedemsvaart en is bedoeld om woningbouw op de kavel tussen de nieuwe woonwijk Brandsveen en de Moerheimstraat mogelijk te maken.

Het bestemmingsplan wordt met ingang van woensdag 1 oktober 2014 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Vanaf donderdag  2 oktober 2014 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Toelichting en regels PDF2,07 MBDownload
Verbeelding PDF92 KBDownload
Bijlagen PDF28 MBDownload
Vaststellingsbesluit PDF1,34 MBDownload

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.