Langewijk 43 - Vastgesteld

Bij besluit van 3 februari 2015, nr. 1408522, heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Dedemsvaart, Langewijk 43 vastgesteld. Bij de vaststelling zijn géén wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht en er zijn geen zienswijzen over het ontwerpplan ingebracht.

Vanaf woensdag 11 februari 2015 ligt het bestemmingsplan Dedemsvaart, Langewijk 43 met vaststellingsbesluit ter inzage. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Langewijk 43 in Dedemsvaart (locatie Vechtdal College) en is bedoeld om herontwikkeling (waaronder naar woningbouw) van het perceel mogelijk te maken.

Het bestemmingsplan wordt met ingang van woensdag 11 februari 2015 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Vanaf donderdag 12 februari 2015 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Toelichting PDF4,89 MBDownload
Regels PDF2,36 MBDownload
Verbeelding PDF184 KBDownload
Bijlagen bij de toelichting PDF9,42 MBDownload
Bijlagen bij de regels PDF2,36 MBDownload

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.