De Vechtspille - Vastgesteld

Bij besluit van 25 februari 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders het uitwerkingsplan 'Appartementen De Vechtspille' vastgesteld.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op een perceel tegenover de Kruserbrink 46 tot en met 68 in Hardenberg (genoemd De Vechtspille) en voorziet in de bouw van een appartementencomplex. Bij de vaststelling zijn géén wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Er zijn geen zienswijzen over het ontwerpplan ingebracht.

Omgevingsvergunning
Op 26 februari 2020 is de omgevingsvergunning voor de bouw van een appartementencomplex aan De Vechtspille 1 tot en met 25 (doorlopend) in Hardenberg verleend. De omgevingsvergunning heeft betrekking op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor de bouw van een appartementencomplex.

Coördinatieregeling
De gemeenteraad heeft op 27 mei 2014 de 'Coördinatieverordening Wro Hardenberg' vastgesteld. Deze verordening maakt het mogelijk om de procedure voor de omgevingsvergunning en het uitwerkingsplan te combineren. Dit betekent dat de voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van de besluiten worden gebundeld.

Tegen de vaststelling van de besluiten (het uitwerkingsplan en de omgevingsvergunning) dient in één keer beroep te worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Waar ter inzage?

Het uitwerkingsplan en de omgevingsvergunning worden met ingang van donderdag 12 maart 2020 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal (het uitwerkingsplan) op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Beroep

Vanaf vrijdag 13 maart 2020 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit en de omgevingsvergunning worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpuitwerkingsplan en ontwerp omgevingsvergunning naar voren te hebben gebracht.

Het vaststellingsbesluit en de omgevingsvergunning treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit en de omgevingsvergunning bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist. 

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Toelichting PDF22 MBDownload
Regels PDF1,38 MBDownload
Plankaart PDF291 KBDownload
Bijlagen bij de toelichting PDF58 MBDownload
Bijlagen bij de regels PDF1,32 MBDownload
Collegebesluit PDF50 KBDownload
Omgevingsvergunning PDF743 KBDownload

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.