De Vechtspille - Ontwerp

Vanaf donderdag 19 december 2019 liggen het ontwerpuitwerkingsplan 'Appartementen De Vechtspille' en de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning voor de bouw van een appartementencomplex aan De Vechtspille 1 t/m 25 (doorlopend) in Hardenberg. De laatste dag van de termijn is woensdag 29 januari 2020.

De gemeenteraad heeft op 27 mei 2014 de 'Coördinatieverordening Wro Hardenberg' vastgesteld. Deze verordening maakt het mogelijk om de procedure voor de omgevingsvergunning en het uitwerkingsplan te combineren. Dit betekent dat de voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van de besluiten wordt gebundeld.

Tegen de vaststelling van de besluiten (het uitwerkingsplan en de omgevingsvergunning) dient in één keer beroep te worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daarom wordt nu, gelijktijdig met het ontwerp van het uitwerkingsplan, een ontwerp van de te verlenen omgevingsvergunning ter inzage gelegd.

Uitwerkingsplan
Het uitwerkingsplan heeft betrekking op een perceel tegenover de Kruserbrink 46 t/m 68 in Hardenberg (genoemd De Vechtspille) en voorziet in de bouw van een appartementencomplex.

Omgevingsvergunning
De omgevingsvergunning heeft betrekking op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor de bouw van een appartementencomplex.

Waar ter inzage?

Het ontwerpuitwerkingsplan en de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning worden met ingang van donderdag 19 december 2019 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier, uitsluitend op afspraak, bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Zienswijzen indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u op de volgende manieren met een zienswijze reageren op het uitwerkingsplan met de milieueffectrapportage en de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning:

  • Door middel van het digitale reactieformulier.
  • Per post aan: Raad van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg, onder vermelding van 'zienswijze ontwerpuitwerkingsplan en ontwerpvergunning De Vechtspille Hardenberg'.
  • Mondeling bij de Publieksdienst.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Toelichting PDF22 MBDownload
Regels PDF1,38 MBDownload
Plankaart PDF291 KBDownload
Bijlagen bij de toelichting PDF58 MBDownload
Bijlagen bij de regels PDF1,32 MBDownload

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.