Buitengebied Hardenberg - Gewijzigd vastgesteld

Bij besluit van 11 november 2014, nr. 1396768, heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg gewijzigd vastgesteld. Bij de gewijzigde vaststelling zijn wijzigingen ten opzichte van het op 1 oktober 2013 vastgestelde bestemmingsplan.

De regels en de toelichting van dit bestemmingsplan zijn op diverse onderdelen gewijzigd. Een overzicht van deze wijzigingen wordt weergegeven in het vaststellingsbesluit van 11 november 2014 en de daarbij horende bijlagen. De wijzigingen dragen ervoor zorg dat een uitbreiding van de bebouwde oppervlakte en/of een wijziging van stikstofemitterende bouwwerken binnen een agrarisch bedrijf (al dan niet bij recht of bij toepassing van flexibiliteitsbepalingen) alleen mogelijk is indien de ammoniakemissie ten opzichte van de feitelijk bestaande situatie niet toeneemt.

Vanaf woensdag 19 november 2014 ligt het bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg met vaststellingsbesluit ter inzage. Het bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg heeft betrekking op het gehele buitengebied, met uitzondering van de deelgebieden Reestdal en Bergentheim-Zuid, landgoed de Groote Scheere en enkele individuele percelen.

Naast dit bestemmingsplan, is in de afgelopen jaren ook gewerkt aan een bestemmingsplan voor de gebieden Reestdal en Bergentheim-Zuid. Dit bestemmingsplan is op 23 april 2013 door de gemeenteraad vastgesteld. Dit plan is inmiddels onherroepelijk.

Het bestemmingsplan wordt met ingang van woensdag  19 november 2014 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Vanaf donderdag 20 november 2014 kan gedurende een termijn van 6 weken door belanghebbenden beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht.
Beroep staat ook open voor belanghebbenden tegen de wijzigingen die bij vaststelling door de gemeenteraad in het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

TitelTypeGrootteDownload
Bijlagen bij de toelichting PDF27 MBDownload (Bijlagen bij de toelichting)
Bijlage 1 bij de regels - LIK deelgebied Westerhuizingerveld e.o PDF4,42 MBDownload (Bijlage 1 bij de regels - LIK deelgebied Westerhuizingerveld e.o)
Bijlage 2 bij de regels - LIK deelgebied Dedemsvaart Zuid Rheezerveen Heemserveen PDF2,98 MBDownload (Bijlage 2 bij de regels - LIK deelgebied Dedemsvaart Zuid Rheezerveen Heemserveen)
Bijlage 3 bij de regels - LIK deelgebied Slagharen De Krim Oud Lutten PDF3,80 MBDownload (Bijlage 3 bij de regels - LIK deelgebied Slagharen De Krim Oud Lutten)
Bijlage 4 bij de regels - LIK deelgebied Gramsbergen e.o PDF13,57 MBDownload (Bijlage 4 bij de regels - LIK deelgebied Gramsbergen e.o)
Bijlage 5 bij de regels - LIK deelgebied Rheeze Diffelen e.o PDF5,53 MBDownload (Bijlage 5 bij de regels - LIK deelgebied Rheeze Diffelen e.o)
Bijlage 6 bij de regels - LIK deelgebied Radewijk Hoogenweg Bruchterveld Sibculo PDF3,96 MBDownload (Bijlage 6 bij de regels - LIK deelgebied Radewijk Hoogenweg Bruchterveld Sibculo)
Bijlage 7 bij de regels - LIK deelgebied Noordelijke stadsrandzone Hardenberg PDF4,50 MBDownload (Bijlage 7 bij de regels - LIK deelgebied Noordelijke stadsrandzone Hardenberg)
Bijlage 8 bij de regels - Staat van Bedrijfsactiviteiten PDF234 KBDownload (Bijlage 8 bij de regels - Staat van Bedrijfsactiviteiten)
Bijlage 9 bij de regels - Nadere toelichting staat van bedrijfsactiviteiten PDF186 KBDownload (Bijlage 9 bij de regels - Nadere toelichting staat van bedrijfsactiviteiten)
Bijlage 10 bij de regels - Lijst persoonsgebonden overgangsrecht Het Stoetenslagh PDF38 KBDownload (Bijlage 10 bij de regels - Lijst persoonsgebonden overgangsrecht Het Stoetenslagh)
Bijlage 11 bij de regels - Aanwijzingsbesluit beschermd dorpsgezicht Ommerschans PDF6,17 MBDownload (Bijlage 11 bij de regels - Aanwijzingsbesluit beschermd dorpsgezicht Ommerschans)
Bijlage 12 bij de regels - Beslissing op bezwaar aanwijzingsbesluit Ommerschans-Balkbrug PDF1,81 MBDownload (Bijlage 12 bij de regels - Beslissing op bezwaar aanwijzingsbesluit Ommerschans-Balkbrug)
Bijlage 13 bij de regels - Aanwijzingsbesluit beschermd dorpsgezicht Rheeze PDF5,07 MBDownload (Bijlage 13 bij de regels - Aanwijzingsbesluit beschermd dorpsgezicht Rheeze)
Raadsbesluit PDF818 KBDownload (Raadsbesluit)

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.