Buitengebied Hardenberg - Gewijzigd vastgesteld

Bij besluit van 2 december, nr. 1403048, heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg gewijzigd vastgesteld. Bij de gewijzigde vaststelling zijn wijzigingen aangebracht ten opzichte van het op 1 oktober 2013 en 11 november 2014 (gewijzigd) vastgestelde bestemmingsplan.

De regels en de toelichting van dit bestemmingsplan zijn op diverse onderdelen gewijzigd. Een overzicht van deze wijzigingen wordt weergegeven in het vaststellingsbesluit van 2 december 2014 en de daarbij horende bijlagen.

Vanaf woensdag 10 december 2014 ligt het bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg met vaststellingsbesluit ter inzage. Het bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg heeft betrekking op het gehele buitengebied, met uitzondering van de deelgebieden Reestdal en Bergentheim-Zuid, landgoed de Groote Scheere en enkele individuele percelen.

Naast dit bestemmingsplan, is in de afgelopen jaren ook gewerkt aan een bestemmingsplan voor de gebieden Reestdal en Bergentheim-Zuid. Dit bestemmingsplan is op 23 april 2013 door de gemeenteraad vastgesteld. Dit plan is inmiddels onherroepelijk.

Het bestemmingsplan wordt met ingang van woensdag 10 december 2014 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Vanaf donderdag 11 december 2014 kan gedurende een termijn van 6 weken door belanghebbenden beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht. Beroep staat ook open voor belanghebbenden tegen de wijzigingen die bij vaststelling door de gemeenteraad in het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

TitelTypeGrootteDownload
Bijlage 1 bij de toelichting - Ontwikkelingsvisie Westerhuizingerveld en omgeving PDF765 KBDownload (Bijlage 1 bij de toelichting - Ontwikkelingsvisie Westerhuizingerveld en omgeving)
Bijlage 2 bij de toelichting - Ontwikkelingsvisie deelgebied Dedemsvaart Zuid Rheezerveen Heemserveen PDF615 KBDownload (Bijlage 2 bij de toelichting - Ontwikkelingsvisie deelgebied Dedemsvaart Zuid Rheezerveen Heemserveen)
Bijlage 4 bij de toelichting - Ontwikkelingsvisie deelgebied Gramsbergen en omstreken PDF686 KBDownload (Bijlage 4 bij de toelichting - Ontwikkelingsvisie deelgebied Gramsbergen en omstreken)
Bijlage 5 bij de toelichting - Ontwikkelingsvisie deelgebied Rheeze Diffelen en omstreken PDF773 KBDownload (Bijlage 5 bij de toelichting - Ontwikkelingsvisie deelgebied Rheeze Diffelen en omstreken)
Bijlage 6 bij de toelichting - Ontwikkelingsvisie deelgebied Radewijk Hoogenweg Bruchterveld Sibculo PDF734 KBDownload (Bijlage 6 bij de toelichting - Ontwikkelingsvisie deelgebied Radewijk Hoogenweg Bruchterveld Sibculo)
Bijlage 7 bij de toelichting - Ontwikkelingsvisie deelgebied Noordelijke stadsrandzone Hardenberg PDF759 KBDownload (Bijlage 7 bij de toelichting - Ontwikkelingsvisie deelgebied Noordelijke stadsrandzone Hardenberg)
Bijlage 8 bij de toelichting - LIK achtergronddocument PDF15,80 MBDownload (Bijlage 8 bij de toelichting - LIK achtergronddocument)
Bijlage 9 bij de toelichting - Thema s Omgevingsvisie Overijssel PDF174 KBDownload (Bijlage 9 bij de toelichting - Thema s Omgevingsvisie Overijssel)
Bijlage 10 bij de toelichting - Eindverslag inspraak PDF1,24 MBDownload (Bijlage 10 bij de toelichting - Eindverslag inspraak)
Bijlage 11 bij de toelichting - Eindverslag Vooroverleg-procedure PDF158 KBDownload (Bijlage 11 bij de toelichting - Eindverslag Vooroverleg-procedure)
Bijlage 12 bij de toelichting - Zienswijzenverslag PDF885 KBDownload (Bijlage 12 bij de toelichting - Zienswijzenverslag)
Bijlage 13 bij de toelichting - Raadsbesluit PDF3,07 MBDownload (Bijlage 13 bij de toelichting - Raadsbesluit)
Bijlage 14 bij de toelichting - Raadsbesluit gewijzigde vaststelling PDF818 KBDownload (Bijlage 14 bij de toelichting - Raadsbesluit gewijzigde vaststelling)
TitelTypeGrootteDownload
Bijlage 1 bij de regels - LIK deelgebied Westerhuizingerveld en omstreken PDF4,42 MBDownload (Bijlage 1 bij de regels - LIK deelgebied Westerhuizingerveld en omstreken)
Bijlage 2 bij de regels - LIK deelgebied Dedemsvaart Zuid Rheezerveen Heemserveen PDF2,98 MBDownload (Bijlage 2 bij de regels - LIK deelgebied Dedemsvaart Zuid Rheezerveen Heemserveen)
Bijlage 3 bij de regels - LIK deelgebied Slagharen De Krim Oud Lutten PDF3,80 MBDownload (Bijlage 3 bij de regels - LIK deelgebied Slagharen De Krim Oud Lutten)
Bijlage 4 bij de regels - LIK deelgebied Gramsbergen en omstreken PDF13,57 MBDownload (Bijlage 4 bij de regels - LIK deelgebied Gramsbergen en omstreken)
Bijlage 5 bij de regels - LIK deelgebied Rheeze Diffelen en omstreken PDF5,53 MBDownload (Bijlage 5 bij de regels - LIK deelgebied Rheeze Diffelen en omstreken)
Bijlage 6 bij de regels - LIK deelgebied Radewijk Hoogenweg Bruchterveld Sibculo PDF3,96 MBDownload (Bijlage 6 bij de regels - LIK deelgebied Radewijk Hoogenweg Bruchterveld Sibculo)
Bijlage 7 bij de regels - LIK deelgebied Noordelijke stadsrandzone Hardenberg PDF4,50 MBDownload (Bijlage 7 bij de regels - LIK deelgebied Noordelijke stadsrandzone Hardenberg)
Bijlage 8 bij de regels - Staat van Bedrijfsactiviteiten PDF234 KBDownload (Bijlage 8 bij de regels - Staat van Bedrijfsactiviteiten)
Bijlage 9 bij de regels - Nadere toelichting staat van bedrijfsactiviteiten PDF207 KBDownload (Bijlage 9 bij de regels - Nadere toelichting staat van bedrijfsactiviteiten)
Bijlage 10 bij de regels - Lijst persoonsgebonden overgangsrecht Het Stoetenslagh PDF38 KBDownload (Bijlage 10 bij de regels - Lijst persoonsgebonden overgangsrecht Het Stoetenslagh)
Bijlage 11 bij de regels - Aanwijzingsbesluit beschermd dorpsgezicht Ommerschans PDF6,17 MBDownload (Bijlage 11 bij de regels - Aanwijzingsbesluit beschermd dorpsgezicht Ommerschans)
Bijlage 12 bij de regels - Beslissing op bezwaar aanwijzingsbesluit Ommerschans-Balkbrug PDF1,81 MBDownload (Bijlage 12 bij de regels - Beslissing op bezwaar aanwijzingsbesluit Ommerschans-Balkbrug)
Bijlage 13 bij de regels - Aanwijzingsbesluit beschermd dorpsgezicht Rheeze PDF5,07 MBDownload (Bijlage 13 bij de regels - Aanwijzingsbesluit beschermd dorpsgezicht Rheeze)
Vaststellingsbesluit PDF751 KBDownload (Vaststellingsbesluit)

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.