Buitengebied Hardenberg - Gewijzigd vastgesteld

Bij besluit van 2 december, nr. 1403048, heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg gewijzigd vastgesteld. Bij de gewijzigde vaststelling zijn wijzigingen aangebracht ten opzichte van het op 1 oktober 2013 en 11 november 2014 (gewijzigd) vastgestelde bestemmingsplan.

De regels en de toelichting van dit bestemmingsplan zijn op diverse onderdelen gewijzigd. Een overzicht van deze wijzigingen wordt weergegeven in het vaststellingsbesluit van 2 december 2014 en de daarbij horende bijlagen.

Vanaf woensdag 10 december 2014 ligt het bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg met vaststellingsbesluit ter inzage. Het bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg heeft betrekking op het gehele buitengebied, met uitzondering van de deelgebieden Reestdal en Bergentheim-Zuid, landgoed de Groote Scheere en enkele individuele percelen.

Naast dit bestemmingsplan, is in de afgelopen jaren ook gewerkt aan een bestemmingsplan voor de gebieden Reestdal en Bergentheim-Zuid. Dit bestemmingsplan is op 23 april 2013 door de gemeenteraad vastgesteld. Dit plan is inmiddels onherroepelijk.

Het bestemmingsplan wordt met ingang van woensdag 10 december 2014 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Vanaf donderdag 11 december 2014 kan gedurende een termijn van 6 weken door belanghebbenden beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht. Beroep staat ook open voor belanghebbenden tegen de wijzigingen die bij vaststelling door de gemeenteraad in het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Titel Type Grootte Download
Bijlage_1_bij_de_toelichting_-_Ontwikkelingsvisie_Westerhuizingerveld_en_omgeving.pdf PDF 765 KB Download (Bijlage 1 bij de toelichting - Ontwikkelingsvisie Westerhuizingerveld en omgeving)
Bijlage_2_bij_de_toelichting_-_Ontwikkelingsvisie_deelgebied_Dedemsvaart_Zuid__Rheezerveen__Heemserveen.pdf PDF 615 KB Download (Bijlage 2 bij de toelichting - Ontwikkelingsvisie deelgebied Dedemsvaart Zuid Rheezerveen Heemserveen)
Bijlage_4_bij_de_toelichting_-_Ontwikkelingsvisie_deelgebied_Gramsbergen_en_omstreken.pdf PDF 686 KB Download (Bijlage 4 bij de toelichting - Ontwikkelingsvisie deelgebied Gramsbergen en omstreken)
Bijlage_5_bij_de_toelichting_-_Ontwikkelingsvisie_deelgebied_Rheeze__Diffelen_en_omstreken.pdf PDF 773 KB Download (Bijlage 5 bij de toelichting - Ontwikkelingsvisie deelgebied Rheeze Diffelen en omstreken)
Bijlage_6_bij_de_toelichting_-_Ontwikkelingsvisie_deelgebied_Radewijk__Hoogenweg__Bruchterveld__Sibculo.pdf PDF 734 KB Download (Bijlage 6 bij de toelichting - Ontwikkelingsvisie deelgebied Radewijk Hoogenweg Bruchterveld Sibculo)
Bijlage_7_bij_de_toelichting_-_Ontwikkelingsvisie_deelgebied_Noordelijke_stadsrandzone_Hardenberg.pdf PDF 759 KB Download (Bijlage 7 bij de toelichting - Ontwikkelingsvisie deelgebied Noordelijke stadsrandzone Hardenberg)
Bijlage_8_bij_de_toelichting_-_LIK_achtergronddocument.pdf PDF 16 MB Download (Bijlage 8 bij de toelichting - LIK achtergronddocument)
Bijlage_9_bij_de_toelichting_-_Thema_s_Omgevingsvisie_Overijssel.pdf PDF 174 KB Download (Bijlage 9 bij de toelichting - Thema s Omgevingsvisie Overijssel)
Bijlage_10_bij_de_toelichting_-_Eindverslag_inspraak.pdf PDF 1 MB Download (Bijlage 10 bij de toelichting - Eindverslag inspraak)
Bijlage_11_bij_de_toelichting_-_Eindverslag_Vooroverleg-procedure.pdf PDF 158 KB Download (Bijlage 11 bij de toelichting - Eindverslag Vooroverleg-procedure)
Bijlage_12_bij_de_toelichting_-_Zienswijzenverslag.pdf PDF 885 KB Download (Bijlage 12 bij de toelichting - Zienswijzenverslag)
Bijlage_13_bij_de_toelichting_-_Raadsbesluit.pdf PDF 3 MB Download (Bijlage 13 bij de toelichting - Raadsbesluit)
Bijlage_14_bij_de_toelichting_-_Raadsbesluit_gewijzigde_vaststelling.pdf PDF 818 KB Download (Bijlage 14 bij de toelichting - Raadsbesluit gewijzigde vaststelling)
Titel Type Grootte Download
Bijlage_1_bij_de_regels_-_LIK_deelgebied_Westerhuizingerveld_en_omstreken.pdf PDF 4 MB Download (Bijlage 1 bij de regels - LIK deelgebied Westerhuizingerveld en omstreken)
Bijlage_2_bij_de_regels_-_LIK_deelgebied_Dedemsvaart_Zuid__Rheezerveen__Heemserveen.pdf PDF 3 MB Download (Bijlage 2 bij de regels - LIK deelgebied Dedemsvaart Zuid Rheezerveen Heemserveen)
Bijlage_3_bij_de_regels_-_LIK_deelgebied_Slagharen__De_Krim___Oud__Lutten.pdf PDF 4 MB Download (Bijlage 3 bij de regels - LIK deelgebied Slagharen De Krim Oud Lutten)
Bijlage_4_bij_de_regels_-_LIK_deelgebied_Gramsbergen_en_omstreken.pdf PDF 14 MB Download (Bijlage 4 bij de regels - LIK deelgebied Gramsbergen en omstreken)
Bijlage_5_bij_de_regels_-_LIK_deelgebied_Rheeze__Diffelen_en_omstreken.pdf PDF 6 MB Download (Bijlage 5 bij de regels - LIK deelgebied Rheeze Diffelen en omstreken)
Bijlage_6_bij_de_regels_-_LIK_deelgebied_Radewijk__Hoogenweg__Bruchterveld__Sibculo.pdf PDF 4 MB Download (Bijlage 6 bij de regels - LIK deelgebied Radewijk Hoogenweg Bruchterveld Sibculo)
Bijlage_7_bij_de_regels_-_LIK_deelgebied_Noordelijke_stadsrandzone_Hardenberg.pdf PDF 5 MB Download (Bijlage 7 bij de regels - LIK deelgebied Noordelijke stadsrandzone Hardenberg)
Bijlage_8_bij_de_regels_-_Staat_van_Bedrijfsactiviteiten.pdf PDF 234 KB Download (Bijlage 8 bij de regels - Staat van Bedrijfsactiviteiten)
Bijlage_9_bij_de_regels_-_Nadere_toelichting_staat_van_bedrijfsactiviteiten.pdf PDF 207 KB Download (Bijlage 9 bij de regels - Nadere toelichting staat van bedrijfsactiviteiten)
Bijlage_10_bij_de_regels_-_Lijst_persoonsgebonden_overgangsrecht_Het_Stoetenslagh.pdf PDF 38 KB Download (Bijlage 10 bij de regels - Lijst persoonsgebonden overgangsrecht Het Stoetenslagh)
Bijlage_11_bij_de_regels_-_Aanwijzingsbesluit_beschermd_dorpsgezicht_Ommerschans.pdf PDF 6 MB Download (Bijlage 11 bij de regels - Aanwijzingsbesluit beschermd dorpsgezicht Ommerschans)
Bijlage_12_bij_de_regels_-_Beslissing_op_bezwaar_aanwijzingsbesluit_Ommerschans-Balkbrug.pdf PDF 2 MB Download (Bijlage 12 bij de regels - Beslissing op bezwaar aanwijzingsbesluit Ommerschans-Balkbrug)
Bijlage_13_bij_de_regels_-_Aanwijzingsbesluit_beschermd_dorpsgezicht_Rheeze.pdf PDF 5 MB Download (Bijlage 13 bij de regels - Aanwijzingsbesluit beschermd dorpsgezicht Rheeze)
Vaststellingsbesluit.pdf PDF 751 KB Download (Vaststellingsbesluit)