Buitengebied Hardenberg - Gewijzigd vastgesteld

Bij besluit van 11 november 2014, nr. 1396768, heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg gewijzigd vastgesteld. Bij de gewijzigde vaststelling zijn wijzigingen ten opzichte van het op 1 oktober 2013 vastgestelde bestemmingsplan.

De regels en de toelichting van dit bestemmingsplan zijn op diverse onderdelen gewijzigd. Een overzicht van deze wijzigingen wordt weergegeven in het vaststellingsbesluit van 11 november 2014 en de daarbij horende bijlagen. De wijzigingen dragen ervoor zorg dat een uitbreiding van de bebouwde oppervlakte en/of een wijziging van stikstofemitterende bouwwerken binnen een agrarisch bedrijf (al dan niet bij recht of bij toepassing van flexibiliteitsbepalingen) alleen mogelijk is indien de ammoniakemissie ten opzichte van de feitelijk bestaande situatie niet toeneemt.

Vanaf woensdag 19 november 2014 ligt het bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg met vaststellingsbesluit ter inzage. Het bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg heeft betrekking op het gehele buitengebied, met uitzondering van de deelgebieden Reestdal en Bergentheim-Zuid, landgoed de Groote Scheere en enkele individuele percelen.

Naast dit bestemmingsplan, is in de afgelopen jaren ook gewerkt aan een bestemmingsplan voor de gebieden Reestdal en Bergentheim-Zuid. Dit bestemmingsplan is op 23 april 2013 door de gemeenteraad vastgesteld. Dit plan is inmiddels onherroepelijk.

Het bestemmingsplan wordt met ingang van woensdag  19 november 2014 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Vanaf donderdag 20 november 2014 kan gedurende een termijn van 6 weken door belanghebbenden beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht.
Beroep staat ook open voor belanghebbenden tegen de wijzigingen die bij vaststelling door de gemeenteraad in het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Titel Type Grootte Download
Bijlagen_bij_de_toelichting.pdf PDF 27 MB Download (Bijlagen bij de toelichting)
Bijlage_1_bij_de_regels_-_LIK_deelgebied_Westerhuizingerveld_e.o.pdf PDF 4 MB Download (Bijlage 1 bij de regels - LIK deelgebied Westerhuizingerveld e.o)
Bijlage_2_bij_de_regels_-_LIK_deelgebied_Dedemsvaart_Zuid__Rheezerveen__Heemserveen.pdf PDF 3 MB Download (Bijlage 2 bij de regels - LIK deelgebied Dedemsvaart Zuid Rheezerveen Heemserveen)
Bijlage_3_bij_de_regels_-_LIK_deelgebied_Slagharen__De_Krim___Oud__Lutten.pdf PDF 4 MB Download (Bijlage 3 bij de regels - LIK deelgebied Slagharen De Krim Oud Lutten)
Bijlage_4_bij_de_regels_-_LIK_deelgebied_Gramsbergen_e.o.pdf PDF 14 MB Download (Bijlage 4 bij de regels - LIK deelgebied Gramsbergen e.o)
Bijlage_5_bij_de_regels_-_LIK_deelgebied_Rheeze__Diffelen_e.o.pdf PDF 6 MB Download (Bijlage 5 bij de regels - LIK deelgebied Rheeze Diffelen e.o)
Bijlage_6_bij_de_regels_-_LIK_deelgebied_Radewijk__Hoogenweg__Bruchterveld__Sibculo.pdf PDF 4 MB Download (Bijlage 6 bij de regels - LIK deelgebied Radewijk Hoogenweg Bruchterveld Sibculo)
Bijlage_7_bij_de_regels_-_LIK_deelgebied_Noordelijke_stadsrandzone_Hardenberg.pdf PDF 5 MB Download (Bijlage 7 bij de regels - LIK deelgebied Noordelijke stadsrandzone Hardenberg)
Bijlage_8_bij_de_regels_-_taat_van_Bedrijfsactiviteiten.pdf PDF 234 KB Download (Bijlage 8 bij de regels - Staat van Bedrijfsactiviteiten)
Bijlage_9_bij_de_regels_-_Nadere_toelichting_staat_van_bedrijfsactiviteiten.pdf PDF 186 KB Download (Bijlage 9 bij de regels - Nadere toelichting staat van bedrijfsactiviteiten)
Bijlage_10_bij_de_regels_-_Lijst_persoonsgebonden_overgangsrecht_Het_Stoetenslagh.pdf PDF 38 KB Download (Bijlage 10 bij de regels - Lijst persoonsgebonden overgangsrecht Het Stoetenslagh)
Bijlage_11_bij_de_regels_-_Aanwijzingsbesluit_beschermd_dorpsgezicht_Ommerschans.pdf PDF 6 MB Download (Bijlage 11 bij de regels - Aanwijzingsbesluit beschermd dorpsgezicht Ommerschans)
Bijlage_12_bij_de_regels_-_Beslissing_op_bezwaar_aanwijzingsbesluit_Ommerschans-Balkbrug.pdf PDF 2 MB Download (Bijlage 12 bij de regels - Beslissing op bezwaar aanwijzingsbesluit Ommerschans-Balkbrug)
Bijlage_13_bij_de_regels_-_Aanwijzingsbesluit_beschermd_dorpsgezicht_Rheeze.pdf PDF 5 MB Download (Bijlage 13 bij de regels - Aanwijzingsbesluit beschermd dorpsgezicht Rheeze)
Raadsbesluit.pdf PDF 818 KB Download (Raadsbesluit)

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Wilt u meer informatie? De Publieksdienst helpt u graag. Neem contact met ons op via het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.