Beukenlaan De Krim - Ontwerp

Vanaf donderdag 19 maart 2020 ligt het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, woningbouw en voorzieningen Beukenlaan De Krim' gedurende zes weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is woensdag 29 april 2020.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op een terrein aan de Beukenlaan in De Krim en is bedoeld om de realisatie van een MFA, een schoolgebouw en woningen mogelijk te maken en om een al gerealiseerde ijsbaan en een evenemententerrein een passende bestemming te geven.

Waar ter inzage?

Het ontwerpbestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 19 maart 2020 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier, uitsluitend op afspraak, bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Let op: vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is het verzoek aan belangstellenden het plan digitaal in te zien en niet naar het gemeentehuis te komen.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u op de onderstaande manieren met een zienswijze reageren. Een digitale reactie heeft de voorkeur.

  • Door middel van het digitale reactieformulier.
  • Mondeling bij de Publieksdienst.
  • Per post aan Raad van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg, onder vermelding van de naam van het betreffende plan.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg maken bekend dat met ingang van 19 maart 2020 gedurende zes weken voor iedereen het ontwerpbesluit ter inzage ligt tot vaststelling van hogere grenswaarden als bedoeld in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder. 

Het besluit houdt verband met de ontwikkeling van het bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, voorzieningen en woningbouw Beukenlaan De Krim' in De Krim. Ter hoogte van een aantal nieuw te bouwen woningen zal de gevelbelasting in 2030 de voorkeursgrenswaarde overschrijden. De maximale te ontheffen geluidbelasting wordt echter niet overschreden. 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u schriftelijk zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit. De zienswijzen moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders, t.a.v. de afdeling Ruimtelijk Domein, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg.  Ook is het mogelijk mondeling een zienswijze naar voren te brengen. Hiervoor dient u een afspraak te maken op 140523.

Let op: vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is het verzoek aan belangstellenden het plan digitaal in te zien en niet naar het gemeentehuis te komen. 

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Ontwerpbesluit hogere grenswaarden PDF157 KBDownload

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.