Woningbouw locatie Takens - Vastgesteld

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Balkbrug, woningbouw locatie Takens’ en omgevingsvergunningen voor de bouw van 11 woningen op de percelen Takenshof 1 t/m 4, 19 en 20 en Meppelerweg 7, 7a, 7b, 7c, 7d en 14 woningen op de percelen Takenshof 5 t/m 18 in Balkbrug.

Bestemmingsplan
Bij besluit van 7 mei 2019 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Balkbrug, woningbouw locatie Takens’ vastgesteld. Bij de vaststelling zijn géén wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Er zijn zienswijzen over het ontwerpplan ingebracht. Het bestemmingsplan is bedoeld om de realisatie van maximaal 25 woningen op de locatie van het voormalige horecabedrijf Takens in Balkbrug mogelijk te maken.

Omgevingsvergunningen
Bij besluit van 8 mei 2019 hebben burgemeester en wethouders omgevingsvergunningen verleend voor de bouw van 11 woningen op de percelen Takenshof 1 t/m 4, 19 en 20 en Meppelerweg 7, 7a, 7b, 7c, 7d en 14 woningen op de percelen Takenshof 5 t/m 18 in Balkbrug.

Coördinatieregeling
De gemeenteraad heeft op 27 mei 2014 de ‘Coördinatieverordening Wro Hardenberg’ vastgesteld. Deze verordening maakt het mogelijk om de procedure voor de omgevingsvergunningen en het bestemmingsplan te combineren. Dit betekent dat de voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van de besluiten worden gebundeld. Tegen de vaststelling van de besluiten (het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning) dient in één keer beroep te worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Waar ter inzage?
Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen worden met ingang van donderdag 23 mei 2019 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier in te zien bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg.

Beroep
Vanaf vrijdag 24 mei 2019 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit en het besluit tot verlening van de omgevingsvergunningen worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp van de omgevingsvergunningen naar voren te hebben gebracht. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Toelichting PDF8,80 MBDownload
Regels PDF1,52 MBDownload
Verbeelding PDF388 KBDownload
Inrichtingsschets PDF0,90 MBDownload
Bijlagen bij bestemmingsplan PDF17,21 MBDownload
Raadsbesluit PDF318 KBDownload
Beschikking 14 woningen PDF338 KBDownload
Beschikking 11 woningen PDF671 KBDownload

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.