Woningbouw locatie Takens - Ontwerp

Vanaf donderdag 24 januari 2019 liggen het ontwerpbestemmingsplan 'Balkbrug, woningbouw locatie Takens' en de ontwerpbeschikkingen voor de bouw van 11 en 14 woningen op de bovengenoemde percelen gedurende zes weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is woensdag 6 maart 2019.

De gemeenteraad heeft op 27 mei 2014 de 'Coördinatieverordening Wro Hardenberg' vastgesteld. Deze verordening maakt het mogelijk om de procedure voor de omgevingsvergunningen en het bestemmingsplan te combineren. Dit betekent dat de voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van de besluiten worden gebundeld.

Tegen de vaststelling van de besluiten (het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen) dient in één keer beroep te worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daarom wordt nu, gelijktijdig met het ontwerp van het bestemmingsplan, een ontwerp van de te verlenen omgevingsvergunningen ter inzage gelegd.

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Meppelerweg 7 in Balkbrug en is bedoeld om de bouw van maximaal 25 woningen mogelijk te maken op het perceel. 

Omgevingsvergunning
De ontwerpbeschikkingen hebben betrekking op twee aanvragen om een omgevingsvergunning voor de bouw van 11 woningen op de percelen Takenshof 1 tot en met 4, 19 en 20 en Meppelerweg 7, 7a, 7b, 7c en 7d en 14 woningen op de percelen Takenshof 5 tot en met 18 in Balkbrug.

Waar ter inzage?
Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpbeschikkingen omgevingsvergunning worden met ingang van donderdag 24 januari 2019 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Het ontwerpbestemmingsplan digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier, uitsluitend op afspraak, bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u op de onderstaande manieren met een zienswijze reageren. Een digitale reactie heeft de voorkeur.

  • Door middel van het digitale reactieformulier.
  • Mondeling bij de Publieksdienst.
  • Per post aan Raad van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg, onder vermelding van de naam van het betreffende plan.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikkingen kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikkingen en men belanghebbende is.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.