Ravelijn - Vastgesteld

Bij besluit van 17 oktober 2017 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Balkbrug, Ravelijn' vastgesteld. Bij de vaststelling zijn géén wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht.

Vanaf woensdag 1 november 2017 ligt het bestemmingsplan met vaststellingsbesluit ter inzage. Het bestemmingsplan heeft betrekking op woonwijk Het Ravelijn in Balkbrug. Woonwijk Het Ravelijn ligt aan de westkant van Balkbrug, ter hoogte van de gelijknamige ontsluiting op de Zwolseweg.

De ontsluitingsweg Het Ravelijn vormt de westelijke grens van het plangebied. De oost- en zuidkant van het plangebied grenzen aan bos respectievelijk open landschap. Ten noorden van het plangebied ligt het lint van de Zwolseweg. De percelen Zwolseweg 90a en 92 maken onderdeel uit van het plangebied van het bestemmingsplan 'Balkbrug, Ravelijn'. 

Waar ter inzage?
Het bestemmingsplan wordt met ingang van woensdag 1 november 2017 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Beroep
Vanaf donderdag 2 november 2017 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Toelichting PDF4,17 MBDownload
Regels PDF2,36 MBDownload
Verbeelding PDF157 KBDownload
Bijlagen bij de toelichting PDF1,91 MBDownload
Bijlagen bij de regels PDF1,63 MBDownload
Raadsbesluit PDF1,51 MBDownload

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.