Ravelijn - Ontwerp

Burgemeester en wethouders geven op grond van het bepaalde in artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening kennis van het feit dat het bestemmingsplan 'Balkbrug, Ravelijn' is voorbereid. Het bestemmingsplan heeft betrekking op woonwijk Het Ravelijn in Balkbrug.

Woonwijk Het Ravelijn ligt aan de westkant van Balkbrug, ter hoogte van de gelijknamige ontsluiting op de Zwolseweg. De ontsluitingsweg Het Ravelijn vormt de westelijke grens van het plangebied. De oost- en zuidkant van het plangebied grenzen aan bos respectievelijk open landschap. Ten noorden van het plangebied ligt het lint van de Zwolseweg. De percelen Zwolseweg 90a en 92 maken onderdeel uit van het plangebied van het bestemmingsplan 'Balkbrug, Ravelijn'.

Een ontwerp van het bestemmingsplan 'Balkbrug, Ravelijn' is gereed om in procedure te brengen. Het ontwerp bestemmingsplan biedt een actueel juridisch-planologisch kader voor woonwijk Het Ravelijn, waarbij zoveel mogelijk is aangesloten bij het vigerende bestemmingsplan en de planregels die gelden voor de gehele kern Balkbrug.

Waar ter inzage?
Vanaf woensdag 5 juli 2017 ligt het ontwerp bestemmingsplan 'Balkbrug, Ravelijn' gedurende zes weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is dinsdag 15 augustus 2017.

Het ontwerpbestemmingsplan wordt op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier, uitsluitend op afspraak, bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u op de onderstaande manieren met een zienswijze reageren. Een digitale reactie heeft de voorkeur.

  • Door middel van het digitale reactieformulier.
  • Mondeling bij de Publieksdienst.
  • Per post aan Raad van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg, onder vermelding van de naam van het betreffende plan.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Toelichting PDF4,17 MBDownload
Regels PDF2,36 MBDownload
Verbeelding PDF157 KBDownload
Bijlagen PDF1,63 MBDownload

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.