Anerweg-Zuid naast nr. 9 - Vastgesteld

Bestemmingsplan ‘Lutten, Anerweg-Zuid naast nr. 9 Lutten’ en omgevingsvergunning voor de bouw van een vrijstaande woning op het perceel Anerweg-Zuid 7a in Lutten.

Bij besluit van 14 januari 2020 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Lutten, Anerweg-Zuid naast nr. 9 Lutten’ vastgesteld. Bij de vaststelling zijn geen wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Er zijn geen zienswijzen over het ontwerpplan ingebracht. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel naast de Anerweg-Zuid 9 in Lutten en voorziet in de bouw van een vrijstaande woning.

Omgevingsvergunning
Bij besluit van 16 januari 2020 hebben burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een vrijstaande woning op het perceel Anerweg-Zuid 7a in Lutten.

Coördinatieregeling
De gemeenteraad heeft op 27 mei 2014 de ‘Coördinatieverordening Wro Hardenberg’ vastgesteld. Deze verordening maakt het mogelijk om de procedure voor de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan te combineren. Dit betekent dat de voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van de besluiten worden gebundeld. Tegen de vaststelling van de besluiten (het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning) dient in één keer beroep te worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Waar ter inzage?

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning worden met ingang van donderdag 30 april 2020 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier, uitsluitend op afspraak, bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Beroep

Vanaf vrijdag 1 mei 2020 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit bestemmingsplan en het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.  Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpomgevingsvergunning naar voren te hebben gebracht. Beide besluiten treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot de besluiten bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.