Woningsplitsing bij inwoning - Inspraak

Vanaf woensdag 18 oktober 2017 ligt de inspraakversie van de beleidsnotitie 'Kaderstellende beleidsnotitie woningsplitsing bij inwoning' gedurende zes weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is dinsdag 28 november 2017.

Deze publicatie vervangt het persbericht over de terinzagelegging van de beleidsnotitie van 10 oktober 2017, omdat de beleidsnotitie met bijbehorende stukken abusievelijk niet vanaf 11 oktober 2017 ter inzage zijn gelegd.

In de beleidsnotitie worden knelpunten en oplossingen beschreven die zich voordoen bij bestaande inwoonsituaties. De beleidsnotitie maakt het mogelijk om onder voorwaarden woningsplitsing mogelijk te maken die een passende oplossing biedt voor de, soms schrijnende, problemen die ontstaan rondom de aan- en verkoop van i-woningen.

Waar ter inzage?
De ontwerp beleidsnotitie wordt met ingang van woensdag 18 oktober 2017 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal via onderstaand document.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u als ingezetene of belanghebbende op de onderstaande manieren met een zienswijze reageren. Een digitale reactie heeft de voorkeur.

  • Door middel van het digitale reactieformulier.
  • Mondeling bij de Publieksdienst.
  • Per post aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg, onder vermelding van 'Inspraakreactie beleidsnotitie woningsplitsing bij inwoning'.

Documenten

Titel Type Grootte Download
Beleidsnotitie.pdf PDF 307 KB Download (Beleidsnotitie)

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Wilt u meer informatie? De Publieksdienst helpt u graag. Neem contact met ons op via het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.