Welstandsbeleid

Vanaf donderdag 25 augustus 2011 ligt de beleidsregel 'Welstandsbeleid' gedurende 6 weken voor inspraak ter inzage bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg.

Welstandsbeleid
Inspraak wordt verleend over de beleidsregel 'Welstandsbeleid'. De beleidsregel heeft betrekking op de woonkernen en de daarbij behorende bedrijventerreinen van de gemeente Hardenberg. Het omvat de visie, de normen en het kaartmateriaal uitgewerkt voor elk van de woonkernen en de daarbij behorende bedrijventerreinen en hebben betrekking op de welstand of wel de architectonische kwaliteit van de te (ver)bouwen woningen en bedrijfsgebouwen. Daarnaast heeft het nog een beperkt aantal kwaliteitsregels voor de inrichting van de openbare ruimte en groen.

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk een zienswijze naar voren brengen. Deze moet gericht worden aan: Burgemeester en wethouders van de Gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg, onder vermelding van 'zienswijzen beleidsregel Welstandsbeleid, Verseonprojectnummer 234922'.
Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt met de Publieksdienst via het telefoonnummer 14 0523. In de zienswijzen moet worden aangegeven op welke onderdelen van de beleidsregel de zienswijzen betrekking hebben.

Informatieavond
Verder vindt op donderdag 8 september 2011 in het gemeentehuis te Hardenberg van 18.30 uur tot 20.30 uur een informatieavond plaats. Tijdens deze gelegenheid kan van de visienota kennis worden genomen en kunnen vragen worden gesteld.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Wilt u meer informatie? De Publieksdienst helpt u graag. Neem contact met ons op via het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.