Kapsalons aan huis

Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 26 maart 2019 de beleidsregel 'Kapsalons aan huis' vastgesteld.

De beleidsregel geeft aan in welke gevallen de gemeente een Omgevingsvergunning wil verlenen voor een kapsalon aan huis.

De beleidsregel is in werking getreden op de eerste dag na publicatie, namelijk op 11 april 2019