Hardenberg-Wonen - Vastgesteld

Bij besluit van 28 juni 2016 heeft de gemeenteraad van Hardenberg de beheersverordening Hardenberg-Wonen gewijzigd vastgesteld. De beheersverordening heeft betrekking op de wijken Heemse, Baalder/Baalderveld en Marslanden in de kern Hardenberg.

De wijzigingen in de planregels en op de verbeelding, die na het ontwerp plan zijn doorgevoerd, sluiten beter aan op de bestaande, vergunde en planologische situatie.  

De beheersverordening wordt met ingang van woensdag 13 juli 2016 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Deze beheersverordening is bekendgemaakt in het elektronische gemeenteblad op 12 juli 2016.

De beheersverordening treedt in werking op de dag na bekendmaking, dat wil zeggen op woensdag 13 juli 2016. Tegen de beheersverordening staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht geen beroep open.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Wilt u meer informatie? De Publieksdienst helpt u graag. Neem contact met ons op via het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.