Gramsbergen, partiƫle herziening bedrijventerreinen - Vastgesteld

Bij besluit van 13 december 2016 heeft de gemeenteraad van Hardenberg de beheersverordening 'Gramsbergen, partiƫle herziening bedrijventerreinen' vastgesteld. Dit betreft een gedeeltelijke herziening van de beheersverordening Gramsbergen, vastgesteld op 23 april 2013.

Deze beheersverordening blijft van kracht. De vastgestelde herziening is een aanvulling op het vastgestelde plan. Deze aanvulling bestaat uit een verbeelding en regels die slechts een facet van het grondgebied van de beheersverordening Gramsbergen regelen, namelijk de afwijkingsbevoegdheid voor het oprichten van een bedrijfswoning op bedrijventerrein De Steenmaat en een correctieve aanpassing van de bestemming van de percelen Hoge Holt 16 en Hoge Holt 18 naar Woongebied omdat dit overeenkomstig het feitelijk gebruik is.

De beheersverordening wordt met ingang van woensdag 18 januari 2017 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Deze beheersverordening is bekendgemaakt in het elektronische gemeenteblad op 17 januari 2017.

De beheersverordening treedt in werking op de dag na bekendmaking, dat wil zeggen op woensdag 18 januari 2017 . Tegen de beheersverordening staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht geen beroep open.