Hotel Evenementenhal Hardenberg

Vanaf donderdag 8 april ligt het volgende beeldkwaliteitsplan met vaststellingsbesluit voor een ieder ter inzage bij de Publieksdienst van de gemeente Hardenberg.

Beeldkwaliteitsplan Hotel Evenementenhal Hardenberg vastgesteld
De gemeenteraad van Hardenberg heeft bij besluit van 16 februari 2010, nr. 2010/SBEN/150532 het beeldkwaliteitsplan Hotel Evenementenhal Hardenberg vastgesteld. Het plan maakt onderdeel uit van de gemeentelijke welstandsnota die is gebaseerd op artikel 12a van de Woningwet.

Documenten

Titel Type Grootte Download
Beeldkwaliteitsplan.pdf PDF 4 MB Download (Beeldkwaliteitsplan)