Actualisatie provinciale Omgevingsvisie

Begin juli 2022 heeft de provincie Overijssel het ontwerp van de ‘Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening 2022’ en van het ‘Provinciaal Programma Energiestrategie’ ter inzage gelegd. De inhoud van de documenten kan invloed hebben op ontwikkelingen in onze gemeente. Daarom hebben wij een reactie gestuurd naar de provincie.

Provinciale Omgevingsvisie en -verordening en Energiestrategie

In de provinciale Omgevingsvisie staan de ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn. In de Omgevingsverordening staan de bijbehorende regels.

De provincie Overijssel werkt de provinciale Omgevingsvisie en Omgevingsverordening elk jaar bij. Veranderingen in het beleid van de afgelopen periode worden dan verwerkt in teksten en kaarten. Deze keer is er extra aandacht voor veranderingen in de belangrijke onderwerpen ‘water en bodem’ en ‘duurzame energie’.

Daarnaast is er het Provinciaal Programma Energiestrategie. Dit programma gaat over de provinciale doelen op het gebied van duurzame energie en met name windenergie.

Wij hebben onze reactie gegeven in de vorm van een zienswijze

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben alle documenten op 30 juni klaargelegd om in te zien. Dat kon tot en met woensdag 24 augustus 2022. In deze periode mocht iedereen een hier een reactie op geven. Zo’n reactie noemen we een ‘zienswijze’.

Wij hebben alle documenten goed en met veel aandacht bestudeerd. Daarna hebben wij de provincie een zienswijze gestuurd. Hierin hebben wij opschreven wat wij van de inhoud van de documenten vinden. Wij hebben de zienswijze op 23 augustus jl. naar de provincie gestuurd. Dat is binnen de termijn die de provincie gesteld heeft.

Wij kunnen niet instemmen met de voorgenomen verandering in het beleid voor windenergie

De provincie Overijssel wijst voor duurzame energie voorkeursgebieden aan voor het opwekken van windenergie. Dit voorkeursgebied voorziet in twee grootschalige clusters van windturbines in de gemeente Hardenberg. Met meer dan 30 windturbines per cluster.

Wij kunnen niet instemmen met deze voorgenomen verandering in het beleid. Dat laten wij de provincie Overijssel weten in onze zienswijze.

Wij vragen de provincie om het ontwerp aan te passen

In de zienswijze vragen wij de provincie het ontwerp van de provinciale Omgevingsvisie en -verordening en Energiestrategie als volgt aan te passen:

  1. De opgave voor de gemeente Hardenberg voor de opwek van duurzame energie (een mix van zonne- en windenergie) terug te leggen naar opgave die is vastgesteld in de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0.
  2. Daarmee de aanwijzing van de twee voorkeursgebieden voor windenergie in de gemeente Hardenberg uit het Provinciaal Programma Energiestrategie te halen.

In onze zienswijze leggen wij uit waarom wij deze aanpassingen belangrijk vinden.

Onze reactie op het Fundament voor de nieuwe Omgevingsvisie

Naast het ontwerp van de ‘Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening 2022’ heeft de provincie Overijssel ook het ‘Fundament voor de nieuwe Omgevingsvisie’ gepubliceerd. Op basis van dit document werkt de provincie aan een nieuwe Omgevingsvisie. Dit document lag niet ter inzage. Wij konden dus geen reactie geven in de vorm van een zienswijze. Wel hebben wij de provincie een brief gestuurd met onze reactie op het Fundament. En op andere onderdelen uit de provinciale Omgevingsvisie die invloed hebben op onze gemeente. In de brief wijzen wij de provincie op het belang van woningbouw in de kernen, het bieden van ruimte voor ondernemers op bedrijventerreinen en de bereikbaarheid van de kernen met het openbaar vervoer.

U kunt de complete tekst van onze zienswijze en onze brief naar de provincie Overijssel hieronder lezen.

Hoe gaat het verder?

De provincie Overijssel gaat de zienswijzen bestuderen en behandelen. Dit gebeurt in september en oktober. Daarna leggen Gedeputeerde Staten de Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening 2022 aan Provinciale Staten voor. Daarbij geeft de provincie aan wat er met de zienswijzen is gebeurd en waarom. Ook het Fundament van de Omgevingsvisie wordt dan aan Provinciale Staten aangeboden.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Wilt u meer informatie? De Publieksdienst helpt u graag. Neem contact met ons op via het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.