Ruimtelijke plannen

Ruimte is schaars. Daarom moeten we er verstandig mee omgaan. Wij ordenen de beperkte ruimte. En leggen dit vast in verschillende ruimtelijke plannen. Deze plannen kunt u op deze pagina bekijken. En via de website ruimtelijkeplannen.nl. 

Als inwoner of ondernemer kunt u uw mening geven over onze ruimtelijke plannen. Dit kan in een gesprek, op papier of digitaal tot 6 weken nadat we het plan bekend maken. 

We hebben het liefst dat u uw mening digitaal indient. Hiervoor zijn 2 formulieren. U kunt er ook bijlagen aan toevoegen:

Structuurvisies

De hoofdlijnen van onze ruimtelijke ontwikkeling staat in de structuurvisies. Het beleid dat daarin staat, nemen we als richting voor de uitwerking.

Bekijk de structuurvisies

Bestemmingsplannen

Het bestemmingsplan gebruiken we om bouwplannen van inwoners, bedrijven en de gemeente te controleren. In het plan staat wat er met de grond in een bepaald gebied wel en niet mag gebeuren.

Past uw bouwplan niet binnen het bestemmingsplan? Vraag dan om wijziging van het bestemmingsplan. We kunnen dan eventueel besluiten het plan te veranderen.

Bekijk de bestemmingsplannen

Beheersverordeningen

Er zijn niet alleen bestemmingsplannen.  We kunnen ook een beheersverordening voor een gebied gebruiken. In een beheersverordening staat een regeling die gelijk is aan het bestaande gebruik. Er staan geen ingrijpende ruimtelijke ontwikkelingen in.

Bekijk de beheersverordeningen

Exploitatieplannen

Het exploitatieplan versterkt onze mogelijkheden binnen het grondbeleid. Het is een stok achter de deur om kosten te verhalen als het niet lukt om met een exploitant een exploitatieovereenkomst af te sluiten.

Bekijk de exploitatieplannen

Wijzigingsplannen

In een bestemmingsplan staan de voorwaarden waarbinnen burgemeester en wethouders het plan kunnen wijzigen. De plankaart van een wijzigingsplan geeft de gewijzigde bestemming aan. Het ontwerp van het plan kunt u 6 weken inzien. Het plan geldt voor gemeente en burgers.

Bekijk de wijzigingsplannen

Beeldkwaliteitsplannen

In een beeldkwaliteitsplan beschrijven we het beeld en de sfeer van stedelijk en landelijk gebied. Het is een aanvulling op de gemeentelijke welstandsnota. We gebruiken dit bij de controle van bouwplannen.

Bekijk de beeldkwaliteitsplannen

Welstandsnota's

Een welstandsnota gebruiken we om nieuwe bouwplannen te controleren. Het welstandsbeleid zorgt ervoor dat ontwerpen en bouwplannen van goede kwaliteit zijn en passen in het huidige beeld.

Bekijk de welstandsnota's

Beleidsregels

Bij een omgevingsvergunning kunnen burgemeester en wethouders afwijken van het bestemmingsplan. Soms gebruiken ze een beleidsregel.

Bekijk de beleidsregels

Omgevingsvergunningen

Als een bouwplan afwijkt van het bestemmingsplan, stellen we een ontwerpbesluit op. Dit besluit kunt u 6 weken inzien. Ook staat het besluit in de Staatscourant en in het lokale huis-aan-huis blad. Het definitieve besluit staat op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Alleen belanghebbenden kunnen tegen dit besluit in beroep gaan. Zowel het ontwerpbesluit als het definitieve besluit met bijlagen kunt u inzien. Maakt u hiervoor wel een afspraak?

Coƶrdinatieverordeningen Wro

Door de Wet ruimtelijke ordening kunnen we een coƶrdinatieverordening vaststellen. Zo kunnen we vergunningprocedures die te maken hebben met een ruimtelijk plan samen doorlopen. En hoeft dit niet na elkaar.

Wet voorkeursrecht gemeenten

Bepaalde plekken kiezen we nu alvast uit om in de toekomst woningen op te kunnen bouwen. Die grond geven we dan een zogenaamd voorkeursrecht. Wil de eigenaar de grond verkopen? Dan mogen wij als gemeente als eerste deze grond kopen. Hoe dit werkt, staat in de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg).

De gemeenteraad krijgt na de bekendmaking 3 maanden de tijd om te beslissen over ons plan om grond hiervoor aan te wijzen. Is de raad het met ons eens? Dan geldt het voorkeursrecht voor die plek voor 3 jaar.

Bekijk de aanwijzingen voor het voorkeursrecht

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.