Regeling Rood voor Rood

Rood voor Rood is een regeling die het mogelijk maakt om met gesloten beurzen in het buitengebied van de gemeente Hardenberg een woning te bouwen op de locatie van gestopte of stoppende agrarische bedrijven.

Door de sloop van landschap ontsierende agrarische bebouwing moet de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied worden verbeterd.

Bij de Regeling Rood voor Rood krijgt een deelnemer één of meer bouwkavels toegekend voor het bouwen van een woning. In ruil daarvoor moet de deelnemer uit de getaxeerde waarde van die bouwkavel de sloop van het bedrijfsgebouw op deze locatie en de verbeteringen van het landschap bekostigen.

De deelnemer mag zelf 30% van de gecorrigeerde vervangingswaarde van die gebouwen behouden.

Aanvraagproces
Om in aanmerking te komen voor deze regeling kunt u een aanvraag indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders. Elke aanvraag wordt getoetst aan de gemeentelijke beleidsnotitie Rood voor Rood met gesloten beurs (PDF, 246 kB).

Voordat u een aanvraag indient, kunt u over de kans van slagen een oriënterend gesprek met een medewerker van het cluster Ruimtelijke Ordening aanvragen.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de gemeente Hardenberg? Meld u dan aan voor één van de nieuwsbrieven.