Planschade

U kunt in sommige gevallen een tegemoetkoming krijgen als door plannen of besluiten van de gemeente of een ander bestuursorgaan uw woning in waarde daalt, of uw onderneming minder inkomsten heeft. Een aanvraag om tegemoetkoming in planschade dient u in met het aanvraagformulier.

Dalen uw inkomsten, daalt de waarde van uw huis of woont u minder prettig door de aanleg van een weg, een bedrijventerrein of een woonwijk? Dan kan er sprake zijn van planschade. Om op grond van artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in schade is onder meer het volgende van belang:

  • Alleen schade die bestaat uit inkomensderving of waardedaling van de onroerende zaak komt voor vergoeding in aanmerking.
  • De schade mag niet al door koop, onteigening of op een andere manier zijn vergoed.
  • De schade mag niet voorzienbaar zijn geweest op het moment dat u eigenaar werd van de onroerende zaak.
  • Een vermindering van de waarde van een onroerende zaak of een vermindering van het betrokken inkomen die niet uitkomt boven 2% van deze waarde of dat jaarinkomen, komt niet in aanmerking voor een vergoeding. Dit is het wettelijk normaal maatschappelijk risico.

Indienen aanvraag
U vraagt een tegemoetkoming in planschade aan bij het college van burgemeester en wethouders met onderstaand formulier. Dit moet binnen vijf jaar nadat het betreffende plan of besluit onherroepelijk is geworden. Bij de aanhouding van een besluit (art. 6.1 tweede lid, onder d Wro) moet een aanvraag worden ingediend binnen vijf jaar na terinzagelegging van het vastgestelde plan. 

Zoals in de gemeentelijke procedureverordening is bepaald, wordt de aanvraag voor advies voorgelegd aan een onafhankelijke en deskundige adviseur. Een taxatierapport ter onderbouwing van de schade is daarom niet nodig. Als dat nodig is voor de beslissing, wordt de aanvraag doorgestuurd naar een ander bestuursorgaan.

Kosten
Het behandelen van een aanvraag kost € 300. Dit bedrag wordt terugbetaald als er een tegemoetkoming in planschade wordt uitgekeerd.

De kosten voor het inschakelen van een eigen adviseur, vooruitlopend op het advies van de door de gemeente ingeschakelde onafhankelijke adviseur, komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Bezwaar
Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente over uw aanvraag? Dan kunt u bezwaar indienen.

Meer informatie
Informeer over de volledige voorwaarden en werkwijze bij één van de medewerkers van de Publieksdienst.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de gemeente Hardenberg? Meld u dan aan voor één van de nieuwsbrieven.