Subsidieprogramma LEADER

Voor de uitvoering van ideeën om de economie en leefbaarheid van het platteland te verbeteren, is een financiële ondersteuning beschikbaar via het Europees subsidieprogramma LEADER. Behalve het verlenen van een subsidie ondersteunt LEADER ook bij de ontwikkeling van deze plannen en projecten.

LEADER is een Europees subsidieprogramma dat tot en met 2020 van kracht is. LEADER wil ideeën van onderop, dus van bewoners, ondernemers en organisaties, helpen realiseren. Projecten moeten wel bijdragen aan de doelen die LEADER belangrijk vindt voor het gebied.

Als u aanspraak wilt maken op een financiële ondersteuning, kunt u uw projectvoorstel bespreken met de LEADER-coördinator Jan Boxum. Hij kan u ook meer vertellen over het aanvraagproces en de haalbaarheid van uw aanvraag.

Speerpunten
Het LEADER gebied Noord-Overijssel richt zich op de volgende speerpunten:

 • Jongeren en onderwijs
  Hoe kan het onderwijs bijdragen aan meer kennis en kunde op het platteland waaruit economisch krachtige werkgelegenheid voor jongeren voortkomt?
 • Vrijetijdseconomie
  Hoe kunnen kleine toeristische bedrijven meer samenwerken om meer gasten naar zich toe te halen waardoor economisch sterkere bedrijven ontstaan?
 • De samenleving verbinden met de toekomst van water en landbouw
  Hoe kunnen we bewoners betrekken bij de toekomst van ons water (kwaliteit-kwantiteit-klimaateffecten) en hoe ontwikkelen we regionale voedselketens (productie-distributie-handel: van grond naar mond) en vormen van verbrede landbouw die bijdragen aan gezondheid en beleving (toerisme). 

Aanvragen

Een officiële aanvraag dient u uiteindelijk in bij het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel. De provincie heeft de behandeling van de aanvraag opgedragen aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het digitale aanvraagformulier hiervoor kunt u vinden via de website www.rvo.nl.

Uw aanvraag wordt beoordeeld door een Lokale Aktie Groep (LAG). De LAG adviseert de Gedeputeerde Staten over de mogelijke toekenning van een subsidie.

Projectvoorwaarden

In ieder geval moet een project:

 • overdraagbaar zijn naar andere sectoren of andere gebieden;
 • gebiedsgericht, integraal, vanuit samenwerking tot stand gekomen;
 • door de kwaliteit of vernieuwingskracht, of een voorbeeldfunctie hebben;
 • passen binnen de doelstellingen/speerpunten van de ontwikkelingsstrategie;
 • een experimenteel en/of innovatieve karakter voor het gebied hebben;
 • van onderop tot stand gekomen zijn en/of waarin de streek zelf een belangrijke stem heeft in de totstandkoming van het project;
 • een haalbare begroting en realistische exploitatie hebben;
 • goede balans hebben tussen investering en opbrengst;
 • organisatorisch haalbaar en realistisch zijn;
 • rendabele voedselketens met streekproducten;
 • anders omgaan met water, voor veiligheid en recreatie.

Meer informatie

Voor meer informatie over het Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling kunt u contact opnemen met Jan Boxum, LEADER-coördinator voor Noord Overijssel.

Telefoon: 0521 538 748 of 06 135 173 47
E-mail: jan.boxum@steenwijkerland.nl

Meer informatie over de speerpunten en het aanvraagproces vindt u ook op de website netwerkplatteland.nl/leader-noord-overijssel.

Contact

Wilt u meer informatie? De Publieksdienst helpt u graag. Neem contact met ons op via het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de gemeente Hardenberg? Meld u dan aan voor één van de nieuwsbrieven.