Erven met kwaliteit

Als u een andere invulling wilt geven aan vrijkomende agrarische gebouwen, kunt u gebruik maken van de regeling 'erven met kwaliteit'. Zo kunt u bijvoorbeeld een sloopbewijs krijgen om op een andere plek in de gemeente een woning te bouwen.

Een schuur of stal kan bijvoorbeeld leeg komen te staan als een agrariër besluit te stoppen met het bedrijf. De regeling maakt het mogelijk zo'n landschapsontsierend gebouw te slopen en op de vrijkomende plek één of meerdere woningen te bouwen met een maximum van drie woningen. Ook de bouw van extra bijgebouwen of bedrijfsgebouwen voor niet-agrarische activiteiten is een optie.

Daarnaast is het mogelijk om in vrijkomende agrarisch gebouwen een ander bedrijf te starten en voor het kleinschalig uitbreiden van een bedrijf aan huis. Hieronder staan samengevat de mogelijkheden op een rij.

Nieuwe woning bouwen

Na sloop van een landschapsontsierend gebouw zoals een leegstaande stal of schuur, kunnen op de vrijkomende plek maximaal drie woningen worden gebouwd. Per nieuw te bouwen woning moet minimaal 850 vierkante meter landschapsontsierende bebouwing worden gesloopt.

De precieze oppervlakte die moet worden gesloopt hangt er van af of het te slopen gebouw asbest bevat. De nieuwe woningen mogen worden gebouwd op de plek van het gesloopte gebouw. Als dat niet gewenst of mogelijk is, is bouw op een andere locatie mogelijk.

Deze nieuwe regeling vervangt de rood voor rood regeling.

Extra bijgebouwen bij een woning

Het is onder voorwaarden mogelijk om bij een woning extra bijgebouwen (groter dan 150 vierkante meter) te bouwen. Hier moet sloop van landschapsontsierende bebouwing tegenover staan. Hoeveel vierkante meter er moet worden gesloopt ter compensatie, wordt berekend aan de hand van een staffelmethode.

Extra bedrijfsgebouwen bij een niet-agrarisch bedrijf

Het is onder voorwaarden mogelijk om bij niet-agrarische bedrijven extra bedrijfsgebouwen te bouwen dan volgens het bestemmingsplan al zijn toegestaan. Hier moet wel sloop van landschapsontsierende bebouwing tegenover staan.

Hoeveel vierkante meter er gesloopt moet worden ter compensatie, wordt berekend aan de hand van een staffelmethode.

Meer ruimte voor een bedrijf aan huis

Het is vaak al mogelijk een kleinschalig bedrijf aan huis te starten. Erven met kwaliteit maakt uitbreiding van kleinschalige bedrijfsactiviteiten bij woningen mogelijk als landschapsontsierende bebouwing wordt gesloopt.

Hoeveel vierkante meter er gesloopt moet worden ter compensatie, wordt berekend aan de hand van een staffelmethode.

Het starten van een bedrijf

Erven met kwaliteit biedt de mogelijkheid om in een vrijkomend agrarisch gebouw een bedrijf te starten. Het moet gaan om lichte bedrijfsactiviteiten die in de gebouwen plaatsvinden. Het bedrijf moet passen bij de kenmerken van het gebied.

Nieuwbouw is mogelijk als landschapsontsierende bebouwing gesloopt wordt. Hoeveel vierkante meter er  moet worden gesloopt ter compensatie, wordt berekend aan de hand van een staffelmethode.

Sloopbewijs

Als een leegstaand agrarisch gebouw maximaal zes maanden geleden is gesloopt, of nog gesloopt gaat worden, kan een sloopbewijs worden uitgegeven.

Met het sloopbewijs kunnen onder voorwaarden ontwikkelingen worden gerealiseerd, waarvoor sloopcompensatie nodig is. Zoals bijvoorbeeld het bouwen van een woning.

Bij het sloopbewijs wordt onderscheid gemaakt tussen gebouwen met en zonder asbest. De minimale oppervlakte waarvoor een sloopbewijs wordt afgegeven, is 200 vierkante meter voor een gebouw met asbest en 300 vierkante meter voor een gebouw zonder asbest. Het sloopbewijs is tien jaar geldig en verhandelbaar.

Infographic

In de onderstaande infographic leggen wij de mogelijkheden van Erven met kwaliteit in hoofdlijnen uit. Met daarbij een aantal voorwaarden. Niet alle voorwaarden staan in de infographic. Maar het laat wel zien wat de mogelijkheden zijn.

Klik op de infographic om de PDF-versie (641 kB) te downloaden.

Contact

Alle voorwaarden en regels kunt u nalezen in de beleidsnotitie Erven met kwaliteit.

Bel of mail voor meer informatie naar Bodien Bartels: 14 0523, of Bodien.Bartels@hardenberg.nl.

Contact

Wilt u meer informatie? De Publieksdienst helpt u graag. Neem contact met ons op via het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de gemeente Hardenberg? Meld u dan aan voor één van de nieuwsbrieven.