Buitengebied

Erven met kwaliteit

Als u een andere invulling wilt geven aan vrijkomende agrarische gebouwen, kunt u gebruik maken van de regeling 'erven met kwaliteit'.

Meer informatie over Erven met kwaliteit

Ervencoach

De ervencoach is het eerste aanspreekpunt voor agrarische ondernemers die overwegen te stoppen met hun agrarische bedrijf.

Meer informatie over Ervencoach

Aanvragen sloopbewijs

De gemeente kan een sloopbewijs uitgegeven als een leegstaand agrarisch gebouw maximaal zes maanden geleden gesloopt is of nog gesloopt gaat worden. 

Meer informatie over Aanvragen sloopbewijs

Contact met de gemeente

Bent u agrarisch ondernemer en wilt u uitbreiden of juist stoppen? Dan zijn er verschillende regels en mogelijkheden. De gemeente helpt u graag.

Meer informatie over Contact met de gemeente

Ontwikkeling platteland

Om de economie en leefbaarheid van het platteland te verbeteren, kunt u een bijdrage ontvangen uit het Europees subsidieprogramma LEADER.

Meer informatie over Ontwikkeling platteland

Mijn Landschap ID

Hebt u ideeën of plannen om in het buitengebied iets nieuws te beginnen? Via de interactieve ideeënwebsite Mijn Landschap ID kunt u deze vormgeven.

Meer informatie over Mijn Landschap ID