Vechtpark Hardenberg

Vanaf donderdag 9 december 2010 ligt de volgende structuurvisie met vaststellingsbesluit ter inzage bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg.

Vechtpark Hardenberg
Bij besluit van 7 september, nr. 151305, heeft de gemeenteraad de structuurvisie Vechtpark Hardenberg vastgesteld. De visie heeft betrekking op de Vecht en het bijbehorende winterbed dat in of aan het stedelijk gebied van Hardenberg is gelegen.

De structuurvisie brengt de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling van het gebied in kaart. Het gebied strekt zich globaal uit tussen de wijk Baalder in noorden en de Asjeskampbrug in het zuiden. De structuurvisie Vechtpark is in samenwerking met het waterschap Velt en Vecht tot stand gekomen.

Het digitale plan is raadpleegbaar op:
- www.ruimtelijkeplannen.nl

Tegen de vastgestelde structuurvisie staat geen beroep open.

Documenten

Titel Type Grootte Download
Structuurvisie.pdf PDF 12 MB Download (Structuurvisie)