Kwaliteitsimpuls landschap - Inspraak

Vanaf woensdag 26 oktober 2016 ligt de inspraakversie van de structuurvisie 'Kwaliteitsimpuls landschap' gedurende 6 weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is dinsdag 13 december 2016.

De structuurvisie heeft betrekking op het gehele buitengebied van de gemeente Hardenberg en heeft als doel het vastleggen op welke wijze de gemeente Hardenberg uitvoering wil geven aan het bijdragen en versterken van de ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied.

Daarbij wordt vastgelegd welke basisprincipes worden gehanteerd bij het bepalen van de balans tussen de geboden ontwikkelingsruimte en de te realiseren ruimtelijke kwaliteit en wordt een juridisch kader ingesteld voor een fonds 'ruimtelijke kwaliteit'.

De structuurvisie wordt met ingang van woensdag 26 oktober 2016 op de volgende wijzen ter inzage gelegd en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u als ingezetene of belanghebbende op de onderstaande manieren met een zienswijze reageren. Een digitale reactie heeft de voorkeur.

  • Door middel van het digitale reactieformulier.
  • Mondeling bij de Publieksdienst.
  • Per post aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg, onder vermelding van de naam van het betreffende plan.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Wilt u meer informatie? De Publieksdienst helpt u graag. Neem contact met ons op via het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.