Bedrijventerreinenvisie gemeente Hardenberg

Bij besluit van 15 juni 2010, nr. 2010/LZWA/152280, heeft de gemeenteraad de bedrijventerreinenvisie gemeente Hardenberg vastgesteld.

De visie heeft betrekking op het gebied van bestaande en nieuwe bedrijventerreinen en het economisch en ruimtelijk beleid van de gehele gemeente Hardenberg.

De bedrijventerreinenvisie met vaststellingsbesluit liggen vanaf donderdag 1 juli 2010 ter inzage bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg.