Slagharen - Vastgesteld

Bij besluit van 1 juli 2014 2014, heeft de gemeenteraad de beheersverordening Slagharen gewijzigd vastgesteld. De beheersverordening heeft betrekking op de kern van Slagharen. De wijziging houdt het volgende in:

  • In artikel 5.1 weghalen: 'In de bestemming is uitsluitend het bestaande aantal bedrijven per bouwperceel begrepen'.
  • In artikel 8.1.b de  tekst aanpassen: 'wonen ten behoeve van de bestemming in een dienstwoning, met dien verstande dat het aantal dienstwoningen per bouwperceel niet meer mag bedragen dan het bestaande aantal'.
  • In artikel 14.2.8  'in afwijking van het bepaalde onder 5’ veranderen in ‘in afwijking van het bepaalde onder 7'.
  • In de toelichting toegevoegd: Op 1 januari 2014 is de Welstandsnota Buitengebied vastgesteld.
  • In de verbeelding: Op het perceel Herenstraat 78 wordt een deel van het gebouw aangeduid als detailhandel.

De beheersverordening wordt met ingang van woensdag 16 juli 2014 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Via onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Deze beheersverordening is bekendgemaakt in het elektronische gemeenteblad op dinsdag 15 juli 2014.

De beheersverordening treedt in werking op woensdag 16 juli 2014.
Tegen de beheersverordening staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht geen beroep open.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Wilt u meer informatie? De Publieksdienst helpt u graag. Neem contact met ons op via het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.