Bouwen en verbouwen

Ruimtelijke plannen

Ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen en wijzigingsplannen, worden digitaal ter inzage aangeboden.

Meer informatie

Omgevingsvergunning

Wie wil slopen, bouwen of verbouwen, een boom wil kappen of reclame aan de gevel wil hangen heeft vaak een vergunning nodig.

Meer informatie

Aanvraagproces

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning volgens de reguliere procedure worden in grote lijnen vier stappen doorlopen.

Meer informatie

Plan wijzigen of herzien

Als uw plannen niet passen in het geldende bestemmingsplan, kunt u toestemming vragen om uw plannen uit te voeren.

Meer informatie

Inspraak

Tijdens de ontwikkeling van een bestemmingsplan kunt u op verschillende momenten uw mening geven over het plan.

Meer informatie

Planologische afwijkingen

Een van de mogelijkheden om van het ruimtelijk plan af te wijken, is door middel van de zogenaamde 'kruimelgevallen'.

Meer informatie