Inzien WOZ-waarden

De WOZ-waarden van woningen zijn openbaar en landelijk te raadplegen. Hiermee kunt u deze bijvoorbeeld vergelijken met andere woningen.

U kunt de WOZ-waarde van uw woning bekijken via de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) op www.wozwaardeloket.nl. Via dit loket zijn alleen de WOZ-waarden van woningen zichtbaar.

Deze WOZ-waarden worden getoond met een kaart van de omgeving of een luchtfoto en de objectkenmerken (bouwjaar, gebruiksdoel en gebruiksoppervlakte). Deze objectkenmerken komen uit de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG). Die kunt u bekijken op bagviewer.kadaster.nl.

Werkwijze

De nu geldende WOZ-waarden worden getoond vanaf de waardepeildatum 1 januari 2015. 

Alleen de WOZ-waarde wordt getoond. De andere gegevens die de gemeente heeft gebruikt voor de taxatie van de woning, zoals wie de eigenaar is of wat de verkoopprijs is, zijn niet op deze manier te raadplegen. Ook worden de taxatieverslagen niet openbaar. Deze zijn voor woningbezitters alleen op te vragen via MijnOverheid of de website www.doccloud.nl/hardenberg.

De waarden van objecten met een niet-woonfunctie, zoals bedrijfsruimten, zijn nu nog niet openbaar.

Meer informatie over de WOZ leest u op de website van de Waarderingskamer.

Contact

Hebt u een vraag over de WOZ-waarde, ziet u onjuistheden of bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde? Neem contact met ons op. Meestal is uw vraag of de onjuistheid snel op te lossen.

Uw aanslag betalen

Als u een aanslag hebt gekregen van de gemeente, kunt u die betalen door een automatische incasso of met een eigen betalingsopdracht. U kunt ook een betalingsregeling aanvragen. Of vragen om uitstel van betaling. Bekijk de mogelijkheden.