Formeel bezwaar tegen de WOZ-waarde

Wij willen net als u graag dat de WOZ-waarde klopt. Wij hebben er niets aan om de WOZ-waarde te hoog vast te stellen. Daarom helpen we u graag makkelijk en snel als iets niet klopt.

Vaak hoeft u dan niet officieel bezwaar te maken. Wij kunnen uw vraag per e-mail of telefonisch afhandelen. U leest hier meer over via de knop 'Neem contact op'.

We proberen de WOZ-waarde zo goed mogelijk te bepalen. Denkt u dat de WOZ-waarde van uw woning toch niet klopt? En u hebt al contact gehad met ons? Maak dan bezwaar. Dat kan als:

 • de WOZ-waarde van uw woning niet klopt.
 • u op 1 januari geen eigenaar was van de onroerende zaak.
 • u op 1 januari geen gebruiker was van de niet-woning (bijvoorbeeld opslag/magazijn, kantoor of perceel).
 • er onjuiste gegevens staan over de onroerende zaak.

Benoemt u een taxatierapport in uw bezwaarschrift? Stuur deze dan mee.

Indienen bezwaar

Bent u het niet eens met uw WOZ-waarde? Maak dan bezwaar. Dit kan binnen 6 weken na de dagtekening die op uw aanslagbiljet staat.

Voor elk aanslagbiljet schrijft of stuurt u een apart bezwaarschrift. Wij sturen u een bevestiging als wij uw bezwaarschrift binnen hebben.

Bezwaar via een e-mail of de post

U kunt uw bezwaarschrift ook via een e-mail of de post versturen. Dit kan binnen 6 weken na de datum op uw aanslagbiljet. Stuur de e-mail naar gemeente@hardenberg.nl. Voeg daarbij uw bezwaarschrift als bijlage toe.
Of stuur uw brief met handtekening naar:

Gemeente Hardenberg
Aan WOZ-ambtenaar
Postbus 500
7770 BA Hardenberg

Zet in uw bezwaarschrift deze gegevens:

 • Uw naam en adres
 • De datum waarop u het bezwaarschrift indient
 • Het aanslagnummer dat op het aanslagbiljet staat
 • Het belastingjaar
 • De belastingsoort
 • De redenen waarom u bezwaar maakt
 • Uw handtekening

Afhandeling van uw bezwaar

U krijgt de uitspraak op uw bezwaarschrift per post of mail. Wij proberen uw bezwaar zo snel mogelijk af te handelen. U kunt in ieder geval voor het einde van het kalenderjaar een uitspraak verwachten.

Bent u het niet eens met de uitspraak? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Dit kost geld. We noemen dat griffierechten. In een bijlage bij de uitspraak staat hoe dit werkt.

Uitstel van betaling

Maakt u bezwaar? Dan moet u de aanslag wel betalen. U kunt ons wel vragen om uitstel van betaling. Voor welke datum u moet betalen, staat op uw aanslagbiljet.

Uitstel van betaling aanvragen

Contact

Hebt u een vraag over de WOZ-waarde? Ziet u onjuistheden? Of bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde? Meestal is uw vraag of de onjuistheid snel op te lossen. Neem contact met ons op.

Uw aanslag betalen

U betaalt uw belastingaanslag met een automatische incasso. Of u maakt het geld zelf over. Ook kunt u een betalingsregeling aanvragen. Of vragen om uitstel van betaling. Bekijk de mogelijkheden.