Bekijken WOZ-waarden

De WOZ-waarde van uw huis staat op www.wozwaardeloket.nl. Hier staan de WOZ-waarden van alle huizen in Nederland. Zo kunt u uw huis vergelijken met andere huizen.

Ga naar www.wozwaardeloket.nl.

De WOZ-waarden ziet u met een kaart van de omgeving of een luchtfoto en de objectkenmerken (bouwjaar, gebruiksdoel en gebruiksoppervlakte). Deze kenmerken komen uit de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG). Die kunt u bekijken op bagviewer.kadaster.nl.

Hoe werkt het?

Ieder jaar bepalen we de WOZ-waarde van uw huis. We kijken altijd naar de waarde van uw huis op 1 januari. U ziet alleen de WOZ-waarde. De andere gegevens die we gebruiken om uw huis te taxeren ziet u niet. Denk hierbij aan wie de eigenaar is of wat de verkoopprijs is.

Ook zijn de taxatieverslagen niet door iedereen te bekijken. Alleen huiseigenaren kunnen deze opvragen. Dat kan via MijnOverheid of de website www.doccloud.nl/hardenberg.

De waarden van objecten met een niet-woonfunctie, zoals bedrijfsruimten, zijn nu nog niet openbaar.
Meer informatie over de WOZ leest u op de website van de Waarderingskamer.

Contact

Hebt u een vraag over de WOZ-waarde? Ziet u onjuistheden? Of bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde? Meestal is uw vraag of de onjuistheid snel op te lossen. Neem contact met ons op.

Uw aanslag betalen

U betaalt uw belastingaanslag met een automatische incasso. Of u maakt het geld zelf over. Ook kunt u een betalingsregeling aanvragen. Of vragen om uitstel van betaling. Bekijk de mogelijkheden.